Petycja w sprawie odrzucenia deklaracji solidarnościowej z osobami LGBT+

 Środa Wielkopolska 24.04.2021

 

 

Michał Kurek
Klub Konfederacji Środa Wlkp.

RADA MIEJSKA w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
Ignacego Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska


Petycja
w sprawie odrzucenia deklaracji solidarnościowej z osobami LGBT+                

W związku ze złożonym przez aktywistki Młodej Lewicy i Lepszej Środy projektem uchwały solidarnościowej z osobami LGBT+ wnosimy o odrzucenie przez Szanowną Radę ww. projektu.                

Jako Klub Konfederacji oraz mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej naszej gminy działań lewicowych aktywistek i aktywistów zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT+, której cele w znaczący sposób naruszają podstawowe prawa i wolności gwarantowane w aktach prawa polskiego jak i międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej Konstytucji, a także ingerują w autonomię wspólnot religijnych w sposób szczególny atakując i znieważając wyznawców i przedstawicieli Kościoła katolickiego.

Proponowana przez aktywistki Młodej Lewicy i Lepszej Środy deklaracja solidarnościowa opiera się na całkowicie irracjonalnych założeniach jakoby w naszej gminie dochodziło do jakichkolwiek aktów dyskryminacji osób LGBT+ czy tym, że osoby LGBT+ mogą stanowić nawet 10% mieszkańców jak stwierdziła jedna z aktywistek. Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim aktom homofobii i dyskryminacji kogokolwiek ze względu na kolor skóry, sposób ubioru, wiarę, poglądy czy to kogo kochamy. Żyjące wśród nas osoby nieheteronormatywne padły niestety ofiarą działań lewicowych aktywistów, którzy za ich pomocą próbują zyskiwać kapitał polityczny promując agresywną ideologie LGBT+. Agresywni aktywiści pod przykrywką walki o prawa osób nieheteronormatywnych zamierzają wywołać fundamentalne zmiany w życiu społecznym oraz anihilację ukształtowanych przez wpływ kultury chrześcijańskiej wartości takich jak m.in. dążenie do poszukiwania prawdy, troska o rozwój moralny młodego pokolenia, troska o instytucję rodziny oraz szkołę opartą na tradycyjnych europejskich wartościach równości i szacunku dla drugiej osoby.

W związku z powyższym nie zgadzamy się na jakiekolwiek wywieranie administracyjnej presji na rzecz wymuszenia solidaryzowania się z jakąkolwiek grupą społeczną. Jako podstawę naszego postulatu przedstawiamy listę poparcia, na której podpisało się wielu mieszkańców gminy Środa Wlkp. 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Michał Kurek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...