Petycja w sprawie odwołania Ambasador Polski w Wilnie

Do:

Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz

al. Jana Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze

 

Towarzystwo Miłośników Polskie Tradycji i Kultury zwraca się do Pana Ministra z prośbą o odwołanie Pani Urszuli Doroszewskiej z funkcji Ambasador Polski w Wilnie

W Parlamencie Republiki Litewskiej właśnie pojawiła się propozycja, aby w szkołach mniejszości narodowych na Litwie 60 procent programu nauczania odbywało się w języku litewskim. Zgodnie z Traktatem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, art 14 mniejszość narodowa ma prawo do „uczenia się języka swojej mniejszości narodowej i pobierania nauki w tym języku”. Zatem mamy do czynienia z inicjatywą łamiącą umowę międzynarodową.

 

Zgodnie z Art 6 par 2 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska ma obowiązek wspierać Polaków za granicą w zachowaniu „ich związku z narodowym dziedzictwem kulturalnym”. Polskę w Wilnie reprezentuje Ambasador. Natomiast Pani Urszula Doroszewska zaraz po objęciu urzędu stwierdziła, że wprowadzenie języka litewskiego do polskich szkół na Wileńszczyźnie byłozupełnie naturalne i słuszne”. Natomiast wobec obecnej propozycji dalszego ograniczenia prawa Polaków do nauki języka ojczystego okazuje obojętność i nie podejmuje żadnych działań mających poprawić sytuację Polaków na Litwie.

 

Ponieważ Ambasador Polski zaniedbuje swoje obowiązki wynikające z Konstytucji czego widocznym przykładem jest brak reakcji Pani Urszuli Doroszewskiej wobec jawnych ataków strony litewskiej na prawa dzieci do nauki w języku ojczystym domagamy się jej dymisji.

 

Wiceprezes TMPTIK                                                                      Prezes TMPTIK

Marcin Kalicki                                                                               Sławomir Wojdat

 

 


Towarzystwo Miłośńików Polskiej Tradycji i Kultury    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Towarzystwo Miłośńików Polskiej Tradycji i Kultury do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook