Petycja w sprawie odwołania Ambasador Polski w Wilnie

Do:

Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz

al. Jana Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze

 

Towarzystwo Miłośników Polskie Tradycji i Kultury zwraca się do Pana Ministra z prośbą o odwołanie Pani Urszuli Doroszewskiej z funkcji Ambasador Polski w Wilnie

W Parlamencie Republiki Litewskiej właśnie pojawiła się propozycja, aby w szkołach mniejszości narodowych na Litwie 60 procent programu nauczania odbywało się w języku litewskim. Zgodnie z Traktatem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, art 14 mniejszość narodowa ma prawo do „uczenia się języka swojej mniejszości narodowej i pobierania nauki w tym języku”. Zatem mamy do czynienia z inicjatywą łamiącą umowę międzynarodową.

 

Zgodnie z Art 6 par 2 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska ma obowiązek wspierać Polaków za granicą w zachowaniu „ich związku z narodowym dziedzictwem kulturalnym”. Polskę w Wilnie reprezentuje Ambasador. Natomiast Pani Urszula Doroszewska zaraz po objęciu urzędu stwierdziła, że wprowadzenie języka litewskiego do polskich szkół na Wileńszczyźnie byłozupełnie naturalne i słuszne”. Natomiast wobec obecnej propozycji dalszego ograniczenia prawa Polaków do nauki języka ojczystego okazuje obojętność i nie podejmuje żadnych działań mających poprawić sytuację Polaków na Litwie.

 

Ponieważ Ambasador Polski zaniedbuje swoje obowiązki wynikające z Konstytucji czego widocznym przykładem jest brak reakcji Pani Urszuli Doroszewskiej wobec jawnych ataków strony litewskiej na prawa dzieci do nauki w języku ojczystym domagamy się jej dymisji.

 

Wiceprezes TMPTIK                                                                      Prezes TMPTIK

Marcin Kalicki                                                                               Sławomir Wojdat

 

 


Towarzystwo Miłośńików Polskiej Tradycji i Kultury    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Towarzystwo Miłośńików Polskiej Tradycji i Kultury do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook