PETYCJA w sprawie planowanej w Katowicach wycinki drzew przy ulicy Wita Stwosza oraz szpaleru 67 drzew za stadionem AWF wzdłuż Alei Górnośląskiej

My niżej podpisani mieszkańcy Katowic, nie zgadzamy się na wycinkę drzew rosnących przy ul.Wita Stwosza 27 i 27a na dz. nr 66/9 i dz. nr 77/6 w sąsiedztwie budynku Prokuratury, a także na wycinkę 67 drzew na dz. nr 77/32, nr 78/1.  
Zdecydowanie domagamy się zachowania istniejącego drzewostanu.                                                               

UZASADNIENIE  

Te duże, okazałe drzewa są dostarczycielami tlenu na ulicy Wita Stwosza, w rejonie, gdzie w ostatnich latach coraz więcej drzew idzie pod topór. Nowe inwestycje mieszkaniowe na Brynowie, a zwłaszcza na ulicach Ceglanej i Meteorologów, gdzie domów mieszkalnych jeszcze przybędzie, sprawiają, że ginie tam niemal każde duże drzewo, a nasadzenia zastępcze nie rekompensują strat dla miasta i jego mieszkańców. Efektów tych nasadzeń doczekają może przyszłe pokolenia, o ile w zamian nie zostaną posadzone małe drzewka dekoracyjne. W czasie coraz częstszych upalnych lat drzewa dają tak potrzebny cień dla przechodniów, a także są osłoną przed hałasem  i spalinami z ulicy Wita Stwosza.   Szczególnie ważną  rolę pełnią drzewa na skarpie nad autostradą, za stadionem AWF. Neutralizują codziennie serwowaną nam dawkę toksyn wytwarzanych przez samochody, a przede wszystkim chronią południową część śródmieścia przed hałasem. Śródmieście Katowic jest tą częścią miasta, która najbardziej odczuwa skutki lekceważącego podejścia do kwestii ochrony środowiska. Jeśli nie zadbamy o ochronę miejskich ekosystemów, nie osiągniemy poprawy jakości życia mieszkańców. Ochrona zieleni miejskiej jest szczególnie ważna dla mieszkańców Katowic, tak bardzo narażonych na wysoki poziom smogu, który wskutek braku zachowanych korytarzy przewietrzania miasta, staje się z roku na rok coraz bardziej uciążliwy. Drzewa rosnące przy ulicy, oczyszczają powietrze z toksycznych substancji. Poprawiają mikroklimat wzbogacając powietrze w tlen, podnoszą wilgotność powietrza i zmniejszają dobowe wahania temperatury. Latem dają mieszkańcom potrzebny cień.  W ciągu godziny jedno drzewo liściaste wytwarza 1200 litrów tlenu. Nasadzenia zastępcze nie są w stanie zrekompensować wycinki dużych okazów , gdyż młode drzewka będą spełniać funkcję tlenotwórczą i oczyszczającą powietrze, w zależności od gatunku, za 30-40 lat. W śródmieściu Katowic  przypada niecałe  2,8 m2 zieleni na jednego mieszkańca, chociaż wg zaleceń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Katowice powinno przypadać min. 25 m2 / osobę.   Nie dopuśćmy, aby bulwersująca historia wycinki 100-letnich kasztanowców na ul. Raciborskiej, znowu się wydarzyła, tym razem w południowej części miasta. Wycinka dorodnych i tak potrzebnych, w rejonie autostrady, drzew jest niedopuszczalnym aktem barbarzyństwa, na który nie można pozwolić!  

Mając na uwadze powyższe apelujemy o nie wyrażanie zgody na wycinkę  tych drzew.
149313443_730285541190149_2591142892351021675_n.jpg


Komitet Obrony Drzew na ul. Wita Stwosza i wzdłuż Al. Górnośląskiej w Katowicach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Komitet Obrony Drzew na ul. Wita Stwosza i wzdłuż Al. Górnośląskiej w Katowicach do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...