Petycja w sprawie przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266.

18.06.2018

Ze względu na zmianę ministerstwa link do petycji się zmienił na https://miir.bip.gov.pl/petycje/petycja-z-dnia-9-listopada-2017-r.html

ponadto mój komentarz do odpowiedzi na petycję ministerstwa został zamieszczony tutaj:

http://citizen.info.pl/2018/06/16/ultralyte-traci-legalizacje-z-mocy-prawa-nie-spelnia-wymagan/

 

20.12.2017

Uwaga!!! Ministerstwo opublikowało odpowiedź na petycję nie jest to jednak odpowiedź ministra ale została przekazana z Głównego Urzędu Miar, miniterstwo zwrócio się do nich z prośbą o ustosunkowanie się do zawartych w niej postulatów.

Odpowiedź dostępna jest na stronach ministerstwa https://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/326149/odpowiedz-na-petycje-pdf.html. Komentarz ukaże się wkrótce na http://citizen.info.pl/

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY JĄ POPARLI!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.11.2017

tekst został przekazany do Ministerstwa Rozwoju i jest dostępny pod adresem internetowym: http://mr.bip.gov.pl/petycje/petycja-z-dnia-9-listopada-2017-r.html.

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli nadzór metrologiczny sprawowany przez administrację miar był nieskuteczny. W rocznych planach kontroli niektórych Okręgowych Urzędów Miar (OUM) w latach 2010-2016 nie przewidziano jakichkolwiek kontroli dotyczących niektórych grup użytkowników przyrządów pomiarowych np. taksówkarzy, czy policjantów wykorzystujących radary do pomiaru prędkości pojazdów. W ten sposób administracja miar wskutek własnych zaniechań mogła doprowadzić do osłabienia prewencyjnego znaczenia kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych. Miało to niekorzystny wpływ na pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, a także ochronę istotnych interesów przedsiębiorców oraz obywateli.
Petycja i fakty w niej przedstawione dobitnie świadczą, iż administracja miar nie tylko mogła doprowadzić ale doprowadziła do braku pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego a także ochrony istotnych interesów obywateli.
Nadmienię, iż przyrząd UX026266 jest tylko jednym z wielu egzemplarzy przyrządów tego typu wykorzystywanych przez policję i był wykorzystywany do pomiarów w których uczestniczyłem. Mankamenty jego dotyczące mogą też dotyczyć i dotyczą innych przyrządów tego typu.

Więcej o zmaganiach z Głównym Urzędem Miar na: http://citizen.info.pl/


Stanisław Bartecki    Skontaktuj się z autorem petycji