Petycja w sprawie przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266.

18.06.2018

Ze względu na zmianę ministerstwa link do petycji się zmienił na https://miir.bip.gov.pl/petycje/petycja-z-dnia-9-listopada-2017-r.html

ponadto mój komentarz do odpowiedzi na petycję ministerstwa został zamieszczony tutaj:

http://citizen.info.pl/2018/06/16/ultralyte-traci-legalizacje-z-mocy-prawa-nie-spelnia-wymagan/

 

20.12.2017

Uwaga!!! Ministerstwo opublikowało odpowiedź na petycję nie jest to jednak odpowiedź ministra ale została przekazana z Głównego Urzędu Miar, miniterstwo zwrócio się do nich z prośbą o ustosunkowanie się do zawartych w niej postulatów.

Odpowiedź dostępna jest na stronach ministerstwa https://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/326149/odpowiedz-na-petycje-pdf.html. Komentarz ukaże się wkrótce na http://citizen.info.pl/

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY JĄ POPARLI!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 20.11.2017

tekst został przekazany do Ministerstwa Rozwoju i jest dostępny pod adresem internetowym: http://mr.bip.gov.pl/petycje/petycja-z-dnia-9-listopada-2017-r.html.

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli nadzór metrologiczny sprawowany przez administrację miar był nieskuteczny. W rocznych planach kontroli niektórych Okręgowych Urzędów Miar (OUM) w latach 2010-2016 nie przewidziano jakichkolwiek kontroli dotyczących niektórych grup użytkowników przyrządów pomiarowych np. taksówkarzy, czy policjantów wykorzystujących radary do pomiaru prędkości pojazdów. W ten sposób administracja miar wskutek własnych zaniechań mogła doprowadzić do osłabienia prewencyjnego znaczenia kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych. Miało to niekorzystny wpływ na pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, a także ochronę istotnych interesów przedsiębiorców oraz obywateli.
Petycja i fakty w niej przedstawione dobitnie świadczą, iż administracja miar nie tylko mogła doprowadzić ale doprowadziła do braku pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego a także ochrony istotnych interesów obywateli.
Nadmienię, iż przyrząd UX026266 jest tylko jednym z wielu egzemplarzy przyrządów tego typu wykorzystywanych przez policję i był wykorzystywany do pomiarów w których uczestniczyłem. Mankamenty jego dotyczące mogą też dotyczyć i dotyczą innych przyrządów tego typu.

Więcej o zmaganiach z Głównym Urzędem Miar na: http://citizen.info.pl/


Stanisław Bartecki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stanisław Bartecki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...