Petycja w sprawie sytuacji bibliotek publicznych i bibliotekarzy

Szanowni Państwo, 

w związku z przedstawieniem informacji MKiDN na temat sytuacji bibliotek i bibliotekarzy w Polsce planowanym podczas posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu  https://www.senat.gov.pl/prace/kalendarz/event,5680,komisja-kultury-i-srodkow-przekazu.html?fbclid=IwAR1JRHK56MxF8ULF0Q4zPe9uzNqZD2XFGAoZ0H47_8rtx4vmsFU324wKC2I zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie aspektu finansowania funnkcjonowania  polskich bibliotek publicznych, w tym między innymi kwestii wysokości płac pracowników bibliotek.


Z pilotażowego badania satysfakcji pracowników bibliotek publicznych przeprowadzonego z inicjatywy Stowarzyszenia LABiB w 2021 roku wynika, że płace pracowników bibliotek, zarówno bibliotekarzy jak i innych osób zatrudnionych na stanowiskach merytorycznych i administracyjnych są rażąco niskie. W tej sytuacji coroczne podwyżki wynagrodzenia minimalnego doprowadzają do drastycznego spłaszczenia siatki płac a także kuriozalnych sytuacji, w których bibliotekarz na początku swojej drogi zawodowej zarabia mniej niż pracownik gospodarczy. Powoduje to głęboką frustrację i doprowadza do sytuacji zwalniania się z pracy dobrze wykształconych i pełnych zapału ludzi, którzy z przyczyn ekonomicznych nie mogą przyjąć proponowanych przez biblioteki warunków finansowych.

Biblioteki publiczne są w wielu gminach podstawowymi, a często jedynymi  instytucjami kultury. Zakres działalności tych instytucji ciągle się rozwija. Pełnią rolę lokalnych ośrodków kultury oraz są miejscem rozwoju lokalnych społeczności. Dają dostęp do nowoczesnych technologii, wiedzy i informacji, organizują edukację nieformalną i dbają o zachowanie tożsamości lokalnej oraz regionalnego dziedzictwa. To co ważne, ich usługi są dla użytkowników  bezpłatne - dzięki czemu służą one wyrównywaniu szans i zapewnieniu szerokiego dostępu do kultury.  Osoby pracujące w bibliotekach to w większości wykształceni i pełni pasji ludzie, którzy muszą sprostać oczekiwaniom swoich odbiorców, w związku z czym stale podnoszą swoje kwalifikacje, a spektrum ich umiejętności jest bardzo szerokie. Niestety, bardzo często osoby trafiające po studiach do pracy w bibliotece po kilku latach, gdy już nabiorą doświadczenia ze względów ekonomicznych zaczynają szukać lepiej płatnej pracy i szybko odchodzą. To zaburza funkcjonowanie zespołów, gdyż po jakimś czasie nie ma w nich wieloletnich pracowników, którzy mogliby dzielić się swą wiedzą z nowo zatrudnionymi.

Aspekt niskich wynagrodzeń jest podstawowym, ale nie jedynym problemem związanym z finansowaniem bibliotek. W czasach kryzysu i galopującej inflacji nawet najbogatsze i najbardziej przychylne bibliotekom samorządy (a takich na szczęście jest wiele!) nie są w stanie sprostać finansowaniu bibliotek na poziomie, który zapewniłby ich rozwój na oczekiwanym przez użytkowników poziomie i szeroki dostęp do zbiorów, informacji i technologii - zatem m.in. zakup zbiorów książkowych i innych oraz zapewnienie szerokiego dostępu do płatnych źródeł elektronicznych, jak np. platformy dostępu do e-booków.   Biblioteki ze starzejącym się księgozbiorem, bez zapewnienia, dostępu do e-booków i zakupu nowoczesnego sprzętu umożliwiającego korzystanie z elektronicznych źródeł informacji będą szybko traciły na atrakcyjności, aż w końcu staną się martwymi przestrzeniami. 

 Poziom czytelnictwa w Polsce jest jednym z najniższych w Europie - kluczowymi instytucjami mającymi wpływ na jego wzrost są biblioteki publiczne, które bez odpowiedniego personelu i wsparcia finansowego nie będą miały realnego wpływu na poprawę sytuacji.

Nie chcemy dopuścić, by biblioteki stały się magazynami starych książek bez profesjonalnych pracowników i atrakcyjnego księgozbioru. Apelujemy o godne płace dla pracowników bibliotek publicznych, przywrócenie prestiżu zawodowi bibliotekarza oraz o uruchomienie ogólnopolskiego programu  dotacyjnego dla bibliotek m.in. na zakup zbiorów i dostępu do e-usług uzupełniającego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w którym wkłady własne pozostają rażąco wysokie w stosunku do możliwego dofinansowania przez co nie rozwiązuje on problemu zdobycia środków na zakup zbiorów.

 Nie apelujemy o to dla siebie. Myślimy o tysiącach użytkowników polskich bibliotek publicznych, którym chcemy zapewnić usługi na najwyższym poziomie w instytucjach tak atrakcyjnych, by chcieli z nich jak najczęściej korzystać. 

Z wyrazami szacunku


Stowarzyszenie LABIB    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie LABIB do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...