Petycja w sprawie ustawy odszkodowawczej

Log1.jpg

 

Epidemia COVID – 19 uderzyła w wiele gałęzi gospodarki.

Po początkowym prawie całkowitym zamknięciu wszystkich przedsiębiorstw stopniowo firmy dostosowały się do istniejącej sytuacji. Jednak znaczna część podmiotów gospodarczych z powodu zakazów administracyjnych przez wiele miesięcy nie mogła kontynuować swojej wiodącej działalności. Część z nich pozostała w zamrożeniu przez ponad 14 miesięcy w tym firmy z branży targowej.

 Jako przedstawiciele branż najbardziej  poszkodowanych przez COVID-19, odnosząc się do inicjatywy niezależnego Senatora Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego,projektu Senackiej ustawy o wyrównaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanych zakażeniami wirusem SARS- CoV – 2, apelujemy do: 

1. Pani Marszałek Elżbiety Witek o jak najszybsze procedowanie ustawy,

2.Pań Posłanek oraz Panów Posłów o zagłosowanie za przyjęciem ustawy w całości, stwarzając tym samym możliwości najbardziej poszkodowanym polskim przedsiębiorstwom pozyskania środków na odbudowę potencjału gospodarczego. 

Proponowany poziom 70% rekompensowania szkody majątkowej, pomniejszonej o otrzymane bezzwrotne środki pomocowe, pozwoli na zmniejszenie podjętych w okresie pandemii zobowiązań oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia potrzebnego do powrotu pełnego potencjału naszych firm.

Beneficjentami tego rozwiązania będą nie tylko właściciele oraz udziałowcy firm, ale również pracownicy przedsiębiorstw, którzy solidarnie ponosili koszty zamrożenia gospodarki. 

 

Wszystkich, którzy podzielają nasz pogląd prosimy o podpisywanie się pod petycją.


Komitet Obrony Branży Targowej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Komitet Obrony Branży Targowej do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...