Petycja w sprawie utrzymania klas podstawowych w Slowaku

Szanowni Państwo.

W 1971 roku ówczesne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego (zwane popularnie „Słowakiem”) po raz pierwszy przeprowadziło rekrutację do klasy VI szkoły podstawowej. Ponieważ istniejący wtedy system przewidywał 8 klasową szkołę podstawową oraz 4 klasowe liceum, klasy podstawowe uczące się na terenie liceum formalnie należały do Szkoły Podstawowej nr 10 i dyrektor tej szkoły sprawował nad nimi nadzór pedagogiczny. Sytuacja ta trwała przez dwadzieścia osiem  lat, do momentu wprowadzenia w 1999 roku gimnazjów, z której to możliwości Słowak skorzystał.

Uczniowie końcowych klas szkoły podstawowej, którzy byli objęci edukacją na terenie Słowaka, mieli niepowtarzalną możliwość uczestniczenia w życiu szkoły – mogli integrować się ze starszymi kolegami, brać udział w akcjach, spektaklach czy konkursach organizowanych na jej terenie. Motywowało ich to do pracy, a jednocześnie do poszerzania swoich zainteresowań. Na podstawie doświadczeń z tych wielu lat nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że wpłynęło to bardzo pozytywnie na ich rozwój – widać to było w wynikach, które osiągali oni jeszcze w trakcie nauki ale także po zakończeniu edukacji.

Jako absolwenci Słowaka, mieszkańcy Chorzowa oraz rodzice zainteresowani edukacją dzieci na terenie szkoły, w sytuacji, w której tegoroczna reforma wraca do systemu 8 klasowej szkoły podstawowej, apelujemy do Kuratorium Oświaty o dołożenie wszelkich starań w celu utrzymania prawie 50-letniej tradycji prowadzenia edukacji przedlicealnej na terenie dzisiejszego Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Z naszej wiedzy wynika, że istnieją ramy prawne dla przywrócenia stanu zbliżonego do tego z lat 1971-1999, ponieważ zgodnie z Art. 25 Prawa Oświatowego szkoły podstawowe mogą otwierać klasy dwujęzyczne (od klasy siódmej), zgodnie z Art. 139 mogą prowadzić do nich niezależne postępowanie rekrutacyjne i wreszcie zgodnie z Art. 39 szkoła podstawowa może prowadzić zajęcia w „bliskiej lokalizacji” samej szkoły.

Prosimy o pomoc w imieniu dzieci – nie zabierajmy im możliwości kształcenia się w placówce z wieloletnim doświadczeniem, gdzie uczą nauczyciele licealni i akademiccy, na miejscu są doskonale wyposażone pracownie, a o wysokim poziomie nauczania świadczą wyniki egzaminów gimnazjalnych które co roku przewyższały średnią krajową - w tym z języka angielskiego o ponad 200%.

 


Paweł Kasprowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook