Petycja w sprawie utrzymania klas podstawowych w Slowaku

Szanowni Państwo.

W 1971 roku ówczesne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego (zwane popularnie „Słowakiem”) po raz pierwszy przeprowadziło rekrutację do klasy VI szkoły podstawowej. Ponieważ istniejący wtedy system przewidywał 8 klasową szkołę podstawową oraz 4 klasowe liceum, klasy podstawowe uczące się na terenie liceum formalnie należały do Szkoły Podstawowej nr 10 i dyrektor tej szkoły sprawował nad nimi nadzór pedagogiczny. Sytuacja ta trwała przez dwadzieścia osiem  lat, do momentu wprowadzenia w 1999 roku gimnazjów, z której to możliwości Słowak skorzystał.

Uczniowie końcowych klas szkoły podstawowej, którzy byli objęci edukacją na terenie Słowaka, mieli niepowtarzalną możliwość uczestniczenia w życiu szkoły – mogli integrować się ze starszymi kolegami, brać udział w akcjach, spektaklach czy konkursach organizowanych na jej terenie. Motywowało ich to do pracy, a jednocześnie do poszerzania swoich zainteresowań. Na podstawie doświadczeń z tych wielu lat nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że wpłynęło to bardzo pozytywnie na ich rozwój – widać to było w wynikach, które osiągali oni jeszcze w trakcie nauki ale także po zakończeniu edukacji.

Jako absolwenci Słowaka, mieszkańcy Chorzowa oraz rodzice zainteresowani edukacją dzieci na terenie szkoły, w sytuacji, w której tegoroczna reforma wraca do systemu 8 klasowej szkoły podstawowej, apelujemy do Kuratorium Oświaty o dołożenie wszelkich starań w celu utrzymania prawie 50-letniej tradycji prowadzenia edukacji przedlicealnej na terenie dzisiejszego Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Z naszej wiedzy wynika, że istnieją ramy prawne dla przywrócenia stanu zbliżonego do tego z lat 1971-1999, ponieważ zgodnie z Art. 25 Prawa Oświatowego szkoły podstawowe mogą otwierać klasy dwujęzyczne (od klasy siódmej), zgodnie z Art. 139 mogą prowadzić do nich niezależne postępowanie rekrutacyjne i wreszcie zgodnie z Art. 39 szkoła podstawowa może prowadzić zajęcia w „bliskiej lokalizacji” samej szkoły.

Prosimy o pomoc w imieniu dzieci – nie zabierajmy im możliwości kształcenia się w placówce z wieloletnim doświadczeniem, gdzie uczą nauczyciele licealni i akademiccy, na miejscu są doskonale wyposażone pracownie, a o wysokim poziomie nauczania świadczą wyniki egzaminów gimnazjalnych które co roku przewyższały średnią krajową - w tym z języka angielskiego o ponad 200%.

 


Paweł Kasprowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Paweł Kasprowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...