Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania alkoholu przez osoby pobierające zasiłek lub zapomogę

Szanowna Pani Marszałek, szanowni Posłowie i Posłanki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Zwracam się z uprzejmą prośbą w sprawie ustanowienia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej odpowiednich przepisów prawa które wprowadzałyby prawny zakaz kupowania oraz spożywania napojów alkoholowych przez osoby pobierające świadczenie socjalne w postaci zasiłku lub zapomogi, pod groźbą odebrania przyznanych świadczeń.

Moją propozycja polega na wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących świadczeń pomocowych i socjalnych przysługujących obywatelom. Chciałbym aby w polskim prawie znalazły się zapisy które zabraniałyby osobom pobierającym zasiłek lub jakiekolwiek inne świadczenie pomocowe kupowania oraz spożywania alkoholu. Doprecyzowując, chodzi mi o to, aby obywatel który pobiera zasiłek (chorobowy, rehabilitacyjny, dla osób bezrobotnych lub jakikolwiek inny rodzaj świadczeń) nie mógł w okresie w którym przysługuje mu zasiłek kupować i spożywać alkoholu. Ograniczenie to byłoby bardzo sprawiedliwe względem innych osób które nie korzystają z zasiłków, oraz w jakimś stopniu ograniczyłoby alkoholizm występujący w polskim społeczeństwie. Postulowane przeze mnie zmiany powinny iść w parze z ustanowieniem odpowiednich przepisów dotyczących kontroli trzeźwości osób pobierających zasiłek.

Powodem dla którego postanowiłem wystosować tą petycję są dwa przykłady z mojego otoczenia które zaobserwowałem, a które według mnie są bardzo oburzające i niesprawiedliwe względem innych. W pierwszym przypadku sprawa dotyczy mężczyzny, który od co najmniej roku pobiera zasiłek rehabilitacyjny związany z przebytą operacją, a jednocześnie codziennie widuję tą osobę w znacznym stanie upojenia alkoholowego. Drugi przykład tyczy się również mężczyzny który posiada przyznaną rentę, a jednocześnie z wiarygodnych opowieści wiem że zdarzają mu się okresy ciągłego upijania się. Z całą pewnością podobnych przykładów jest mnóstwo.

Chciałbym serdecznie poprosić o przeanalizowanie mojej petycji. Jest dla mnie oburzające to że bardzo dużo osób wydaje otrzymywane zapomogi na używki w postaci alkoholu. Pieniądze pomocowe powinny być wydawane przede wszystkim na codzienne normalne wydatki oraz na powrót do zdrowia. Wprowadzenie odpowiednich przepisów zabraniających kupno oraz spożycie alkoholu połączone z częstymi kontrolami obywateli którzy otrzymują świadczenia z cała pewnością pomoże wielu polskim rodzinom, oraz jak już wielokrotnie wspominałem wprowadzi sprawiedliwość społeczną. Osobom którym przyznano zapomogę, a u których w wyniku kontroli stwierdzono alkohol w organizmie powinno się natychmiast odebrać świadczenie pieniężne.

Bardzo proszę o odpowiedz czy moja prośba i argumentacja jest wystarczająca do wprowadzenia odpowiednich zmian.

Dziękuję i pozdrawiam,

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Daniel Czarecki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...