PETYCJA W SPRAWIE WSTRZYMANIA WYCINKI DRZEW PRZY ULICY SOBIESKIEGO

Wejherowo, 22.02.2023 r.

PAN KRZYSZTOF HILDEBRANDT

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

 

RADA MIASTA WEJHEROWA

PETYCJA

W SPRAWIE WSTRZYMANIA WYCINKI DRZEW PRZY ULICY SOBIESKIEGO

 

My, mieszkańcy Wejherowa oraz sympatycy przyrody apelujemy do władz Miasta Wejherowa o wstrzymanie wycinki drzew przy ulicy Sobieskiego na wysokości dawnego hotelu Bliza, osiedla Przyjaźni oraz 1000-lecia. Domagamy się zmiany projektu przebudowy ulicy Inwalidów Wojennych w taki sposób, aby zachować drzewa przy ulicy Sobieskiego, które są zaplanowane do wycinki.

Mieszkańcy Wejherowa zostali po raz kolejny zaskoczeni wycinką drzew w mieście, bowiem władze miasta wcześniej nigdzie nie informowały o planowanej wycince drzew przy ulicy Sobieskiego, a jedynie przy remontowanej ulicy Inwalidów Wojennych. Nie jesteśmy przeciwni remontowi tej ulicy, wręcz przeciwnie, jako mieszkającym w tej okolicy oraz pozostałym mieszkańcom Wejherowa zależy nam na tym podwójnie. Jednak nie możemy godzić się na nieprzemyślane i zbędne zniszczenie tak wartościowej części naszego środowiska. Jak wynika z wyjaśnień władz Wejherowa, na terenie objętym przebudową, do wycinki zaplanowano 60 drzew, z czego już prawie 40 wycięto, w tym kilkudziesięcioletnie dorodne lipy. Domagamy się zachowania pozostałych do wycinki drzew przy ulicy Sobieskiego. Apelujemy o zmianę projektu przebudowy ulicy i dostosowanie go do istniejących drzew, które są zaplanowane do wycinki.

Kwestionujemy konieczność budowy drogiego i wielkiego 30-metrowego ronda, które proponujemy zastąpić światłami regulującymi ruch uliczny. Wyjazd z ulicy Inwalidów Wojennych oraz z ulicy Dzieci Syberyjskich jest utrudniony tylko w godzinach szczytu, czyli w okolicach godzin 14 - 16, zatem budowa wielkiego ronda w miejscu skrzyżowania jest w naszej opinii niepotrzebna, tym bardziej, że odbędzie się kosztem życia wielu drzew.

Podobnie z zatoką autobusową, która jest planowana w miejscu rosnących drzew przy ulicy Sobieskiego, z których niektóre mają 80-100 lat, a największe ma prawie 310 cm obwodu pnia, czyli niedługo osiągnie wymiary pomnikowe! Obecnie zatoka autobusowa jest kilkadziesiąt metrów od planowanej nowej zatoki, zatem apelujemy o pozostawienie jej w obecnym miejscu lub znalezienie nowego miejsca, ale pod warunkiem zachowania drzew. Nie mamy nic przeciwko ścieżce rowerowej, ale nie zgadzamy się na wytyczenie jej w miejscu istniejących drzew.

Zagadką jest powód wycięcia drzewa, które rośnie prawie 160 metrów od skrzyżowania, gdzie ma być rondo. Czy na pewno ma to związek z przebudową ulicy Inwalidów Wojennych, czy może z planowanym otwarciem dyskontu spożywczego, który ma być na parterze dawnego hotelu Bliza?

Niestety, już wycięto niepotrzebnie wiele drzew, dlatego apelujemy o uratowanie pozostałych !

Przy rozpatrywaniu petycji prosimy wziąć pod uwagę dodatkowe argumenty:

Drzewa posadzone przy ulicy Sobieskiego, niektóre 80-100 lat temu, tworzą piękną, spójną aleję i wielkim błędem będzie zniszczenie tego urokliwego miejsca.

Drzewa rosnące przy ruchliwej ulicy oczyszczają powietrze z toksycznych substancji, a Wejherowo ma olbrzymi problem z jakością powietrza, bowiem wieloletnie badania i pomiary świadczą, że Wejherowo należy do ścisłej czołówki pomorskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

Latem drzewa dają zbawienny cień, a także oczyszczają wody gruntowe, są naturalnymi bio filtrami. Są źródłem życiodajnego tlenu. Dają schronienie ptakom, pszczołom i innym zwierzętom.

Wieloletnich dorodnych drzew nie można zastąpić kilku czy kilkunastoletnimi sadzonkami, bo one nie równoważą straty przyrodniczej ani krajobrazowej.

 Mając na uwadze powyższe, prosimy Pana Prezydenta i Radnych Miasta Wejherowa
o przychylenie się do naszej petycji.

Mieszkańcy Wejherowa i miłośnicy przyrody


Waldemar Jastrzębowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Waldemar Jastrzębowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...