Petycja w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych

Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, Starostowie i Prezydenci Miast 

PETYCJA

W związku z pandemią koronawirusa na świecie oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice postulują o czasowe zawieszenie działalności dydaktyczno-wychowawczej Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w naszym kraju, tak, jak pozostałych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Wychowankowie i uczniowie naszych ośrodków to osoby niepełnosprawne, którym towarzyszy oprócz niepełnosprawności szereg poważnych, przewlekłych chorób, osoby o znacznie obniżonej odporności oraz świadomości o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania należytej higieny. SOSW to placówki feryjne, otwarte, w których podopieczni z całego województwa przebywają w internatach od poniedziaku do piątku. Ponadto do szkół i przedszkoli przy Ośrodkach codziennie przyjeżdżają dzieci z róznych miejscowości, najczęsciej transportem zbiorowym. Wychowankowie przebywający w internacie dzielą wspólne sypialnie, łazienki, toalety, stołówki. Istnieje ogromne ryzyko zakażenia koronowirusem zarówno dla dzieci jak i dla kadry pracującej w takich warunkach.  W związku z powyższym wnosimy o podjęcie decyzji o czasowym zamknięciu Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

 

 

 

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jagoda do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...