Petycja w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych

Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, Starostowie i Prezydenci Miast 

PETYCJA

W związku z pandemią koronawirusa na świecie oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice postulują o czasowe zawieszenie działalności dydaktyczno-wychowawczej Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w naszym kraju, tak, jak pozostałych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Wychowankowie i uczniowie naszych ośrodków to osoby niepełnosprawne, którym towarzyszy oprócz niepełnosprawności szereg poważnych, przewlekłych chorób, osoby o znacznie obniżonej odporności oraz świadomości o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania należytej higieny. SOSW to placówki feryjne, otwarte, w których podopieczni z całego województwa przebywają w internatach od poniedziaku do piątku. Ponadto do szkół i przedszkoli przy Ośrodkach codziennie przyjeżdżają dzieci z róznych miejscowości, najczęsciej transportem zbiorowym. Wychowankowie przebywający w internacie dzielą wspólne sypialnie, łazienki, toalety, stołówki. Istnieje ogromne ryzyko zakażenia koronowirusem zarówno dla dzieci jak i dla kadry pracującej w takich warunkach.  W związku z powyższym wnosimy o podjęcie decyzji o czasowym zamknięciu Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

 

 

 

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jagoda do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook