Petycja ws. decyzji o zwolnieniu Roberta Strzały

Petycja ws. decyzji o zwolnieniu Roberta Strzały


Do prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza
p. Zbigniewa Podrazy

W Zespole Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej od czerwca do września 2012 zaszło wiele zmian kadrowych. Są one na tyle poważne, że uderzają w interes uczniów, rodziców oraz ich dobro. Wiemy, że zmiana dyrektora jest jednym z powodów tych zmian, ale nie rozumiemy dlaczego nagle zostały podjęte też inne, pośrednie decyzje, które decydują o życiu całej społeczności szkolnej.


Jedną z najmocniej odbijających się na życiu szkoły decyzji jest nagłe nieprzedłużenie umowy o pracę z nauczycielem Robertem Strzałą (nauczycielem dyplomowanym  z dwunastoletnim stażem, egzaminatorem maturalnym). Jako uczniowie, byli uczniowie, przyjaciele i rodzice odczuwamy, że zwolnienie osoby takiej jak on wpływa źle nie tylko na poziom edukacji uczniów, ale i ich zaangażowanie w zajęcia lekcyjne. Wraz z jego zwolnieniem pozbywamy się tego, czego brakuje we współczesnej szkole: ludzi z pasją, charyzmą i chęcią do nawiązania autentycznego dialogu z uczniami.


Zwracamy się więc do Pana Prezydenta Zbigniewa Podrazy, który w czerwcu br. podjął decyzję o wyborze nowego dyrektora ZSP im. T. Kantora w Dąbrowie Górniczej aby pomógł nam – uczniom, rodzicom i obywatelom miasta przywrócić p. Roberta Strzałę na stanowisko pracy, którą wykonywał sumiennie, dobrze i skutecznie. Wierzymy, że takie działanie wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie całej szkoły

My, niżej podpisani:
1. Oczekujemy podjęcia decyzji w sprawie przywrócenia naszego nauczyciela na stanowisko polonisty w szkole, gdzie pracował do tej pory i doskonale realizował się w pracy.
2. Oczekujemy weryfikacji kryteriów selekcji i zwolnień nauczycieli. Kryteria zastosowane wobec p. Roberta Strzały, w odczuciu jego obecnych i byłych uczniów dokonały niesprawiedliwych podziałów. Decyzja jest przede wszystkim nieprecyzyjna i nieuzasadniona.
3. Oczekujemy podania powodu, dla którego umowa p. Robertem Strzałą nie została podpisana (nie jest prawdą jakoby gwarantowane mu wcześniej godziny musiały zostać przyznane komu innemu).