Podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego osobom niepełnosprawnym

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Premiera Donalda Tuska oraz Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, o podwyższenie wszystkim uprawnionym osobom niepełnosprawnym zasiłku pielęgnacyjnego z 153 zł do 1000 zł

 

Musimy zrobic wszystko, żeby osoby odpowiedzialne za działania na rzecz osob niepełnosprawnych przyczyniły się do podwyższenia zasiłku pielegnacyjnego. Aby tego dokonac musimy uzbierac przynajmniej 3 tysiące podpisów, a wierzymy, ze będzie wiecej. Zróbmy wszystko co w naszej mocy. Jeżeli zdobędziemy wymaganą liczbę, lub liczba będzie rosła,  wyślemy tą petycję do odpowiednich stron, które nam mogą pomóc. Teraz wszystko zależy od was! Zapraszajcie znajomych, rodzinę, przyjaciół, ludzi z twittera do podpisania petycji, to nic nie kosztuje a może Pan Premier Donald Tusk oraz Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz i podwyższą wszystkim zasiłki pięlęgnacyjne.

Po prostu nam też należy się więcej niż 153 złote.

 

Masz jakieś propozycję lub masz kontakt z mediami pisz śmiało na mój e-mail: pzdziech-bytom@wp.pl

Tutaj będę przedstawiać do kogo napisałem i w jakiej sprawie.
  • W dniu 26/03/2014 - napisałem email o pomoc do Dziennika Zachodniego.
  • W dniu 27/03/2014 - napisałem email do : Sekretariat Prezesa Rady Ministrów, Biuro Budżetowo-Finansowe, Biuro Dyrektora Generalnego i Biuro Poselskie Ewy Kopacz (PO)
  • W dniu 28/03/2014 - wysłano email prośbą o wsparcie nas do Solidarna Polska Pana Zbiegniewa Ziobro oraz Pana Arkadiusza Mularczyka
  • W dniu 25/05/2015 - wysłano email do Pana Prezydenta 

 ______________________________________

Dostałem odpowiedź na z dniach 25/05/2015 - 

Pan Paweł Zdziech 

Szanowny Panie

Potwierdzając  wpływ Pana listu  nadesłanego w dniu  25.05.2015 r. na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej uprzejmie informujemy, że  zapoznaliśmy się z jego treścią. Dziękując za list uprzejmie informujemy, że nadchodząca korespondencja jest wnikliwie analizowana  zgodnie z przyjętym w Kancelarii Prezydenta RP trybem.

Nawiązując do poruszonego problemu pragniemy wyjaśnić, że zasady weryfikacji  świadczeń rodzinnych (w tym także zasiłku pielęgnacyjnego) ściśle określają  przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.W myśl art. 18 ww. ustawy  kryterium i kwoty świadczeń (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego z tytułu sprawowania opieki nad  niepełnosprawnymi członkami rodziny)  podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin, które przeprowadza i  przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Następnie po uzgodnieniach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych wyniki weryfikacji ogłaszane są w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku braku  stosownych uzgodnień weryfikacji dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zmiana przepisów ustaw  może nastąpić tylko na drodze legislacyjnej. Zasadą jest, że inicjatywa ustawodawcza jest poprzedzana analizą ekonomiczną i określeniem wszelkich – przede wszystkim finansowych skutków podjętych decyzji, dlatego projekt zmiany ustawy wymaga zazwyczaj merytorycznego przygotowywania przez odpowiedni dla danej sprawy resort.

Organem w rządzie odpowiedzialnym za realizację polityki  społecznej państwa jest Minister Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa), gdzie można również kierować wszelkie uwagi i opinie w tych kwestiach. 

Z poważaniem joanna kamińskaekspert

Biuro Listów i Opinii ObywatelskichKancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

tel. +48 22 695 26 56, fax +48 22 695 22 38

e-mail: blo@prezydent.pl

 

Wysłano odpowiedź na ten email:

Witam i dziękuje za odpowiedź, proszę o zajrzenie na stronę petycji.

http://www.petycjeonline.com/podwyszenie_zasiku_pielgnacyjnego_osob_niepenosprawnym

I pragnę poinformować że zasiłek pielęgnacyjny nie jest podwyższany od kilku lat, jest kwotą 153 zł, Zasiłki dla osób niepełnosprawnych powinien być podwyższany wszystkim osobą a nie tylko Matką opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym.

Pozdrawiam
Paweł Zdziech

___________________________________Poważeniem
Paweł Zdziech