Petycja w sprawie przyspieszenia realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.

 Do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Jako Stowarzyszenia i organizacje reprezentujące Polską Rację Stanu apelujemy do całej Rady Ministrów a w szczególności Premiera Mateusza Morawieckiego o bezzwłoczne zaakceptowanie i przyjęcie do realizacji programu rozwoju w naszym kraju energetyki jądrowej, przewidzianego w projekcie rozwoju sektora energetycznego do roku 2040 autorstwa Ministerstwa Energii. Postulujemy też przyspieszenie jego realizacji poprzez:

  • Zmiany w Prawie Atomowym, Prawie Inwestycyjnym, oraz Prawie Ochrony Środowiska umożliwiające znaczne skrócenie procedur przygotowawczych do budowy elektrowni jądrowej, umożliwienia jednoczesnej realizacji szeregu zadań, jak i wyeliminowanie powtarzania się tych samych czynności (np. konsultacje).
  • Powołanie Rzecznika Energetyki Jądrowej w randze Ministra, odpowiedzialnego za realizację projektu, w szczególności nadzoru nad postępem prac i niedopuszczeniem do znaczących opóźnień.
  • Natychmiastowe uruchomienie procedury wyboru technologii dla przyszłych polskich elektrowni jądrowych.
  • Zapewnienie stabilnych warunków kompleksowego kształcenia kadr dla energetyki jądrowej. Zapewnienie w przyszłorocznym budżecie niezbędnych środków na realizację PPEJ.


Uzasadnienie:
Energetyka jądrowa jest niezbędnym elementem rozwoju polskiego sektora energetycznego jak i procesu gruntownej modernizacji naszego kraju. Jest głównym czynnikiem zmniejszającym bardzo wysoką dziś emisyjność polskiej energetyki, jak i zapewnienia stabilnych dostaw energii elektrycznej i ciepła w przyszłości po akceptowalnych cenach. Sam jedynie rozwój źródeł odnawialnych jak pokazuje przykład innych krajów a głównie Niemiec, mimo ogromnych środków przeznaczanych na ten cel nie gwarantuje skutecznej realizacji wyżej wymienionych zadań. Najwyższe w Europie ceny energii dla indywidualnych odbiorców są obecnie w Niemczech czy Danii, przy znikomych efektach zmniejszenia ciągle wysokiej emisyjności w tych krajach sektora energetycznego. Z kolei przykład krajów rozwijających intensywnie energetykę jądrową (Francja, Szwecja czy Finlandia) pokazuje, że możliwe są i znacznie niższe koszty wytwarzania energii (połowę tego co w Niemczech i Danii), jak i radykalne zmniejszenie emisji. Koszty pracy źródeł odnawialnych głównie słonecznych i wiatrowych są spowodowane bardzo niestabilną ich pracą i koniecznością budowy alternatywnego konwencjonalnego systemu energetycznego. Koszty magazynowania energii są zbyt wysokie, a cały proces na dziś nieopłacalny, przy czym nie jest możliwe magazynowanie energii na naprawdę wielką znaczącą w kraju skalę. Nie leży również w interesie Polski kontynuowanie wyłącznie węglowego rozwoju sektora jak do tej pory, z uwagi na kurczące się złoża węgla, coraz trudniejszą ich dostępność, a w przypadku złóż węgla brunatnego dewastacja ekologiczna wielkich obszarów kraju. Możliwości zmniejszenia emisyjności jakiegokolwiek procesu spalania jest mocno ograniczona. Już obecnie nasz kraj importuje ok. 20 mln ton rocznie węgla kamiennego głównie z kierunku wschodniego, co podważa nasze energetyczne bezpieczeństwo. Ponadto siłą energetyki nie jest budowanie jakiegokolwiek monopolu źródeł wytwarzania energii, lecz ich zróżnicowanie i dywersyfikacja.

Rola energetyki jądrowej w cywilizacyjnym i technologicznym rozwoju kraju jest ogromna, z uwagi na bardzo wysokie standardy i wymogi obowiązujące w tym sektorze. Bez jego rozwoju nie będzie możliwe w przyszłości opanowanie bardziej zaawansowanych technologii, w tym fuzji jądrowej, decydujących o pozycji danego kraju w świecie i energetycznej niezależności. Dlatego apelujemy o spełnienie naszych postulatów w imię Polskiej Racji Stanu.


Jerzy Lipka, Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Na Rzecz Energetyki Jądrowej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jerzy Lipka, Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Na Rzecz Energetyki Jądrowej do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )