Poparcie dla listu lidera Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr. Bogusława Rogalskiego do ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego w sprawie nowego rozporządzenia o zakazie zgromadzeń

List_prof._Szumowski_.jpg

***

 

25.03.2020

Szanowny Pan

prof. Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze, doceniając Pana wielkie zaangażowanie i poświęcenie w walce z epidemią koronawirusa w Polsce oraz rozumiejąc konieczność wprowadzania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, polegających na ograniczeniu przemieszczania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zaniepokojeniem i zdziwieniem przyjęliśmy skrajnie restrykcyjne i nieproporcjonalne w stosunku do innych obostrzeń zarządzenia zawarte w ostatnim rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020, dotyczące sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego.

W rozporządzeniu Pana Ministra ograniczono z 50 do 5 liczbę uczestników sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych na danym terenie lub w danym obiekcie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (sic!) pomieszczeń. Nałożenie tego drakońskiego w swej istocie obowiązku dotknie przede wszystkim wiernych Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w okresie najważniejszym roku liturgicznego, czyli Wielkiego Tygodnia. Jest to o tyle niezrozumiałe, że tak ostre zakazy zastosowano w zmienionym rozporządzeniu tylko wobec osób wierzących. Natomiast nie wprowadzono podobnych rozwiązań wobec klientów sklepów i nie określono maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie na ich terenie. Co więcej, nie zakazano ani nie ograniczono handlu w marketach budowlanych, w których jak pokazują media codziennie znajdują się tłumy ludzi. Ponadto określono dość łagodnie możliwość przewożenia osób w środkach transportu publicznego zastrzegając, aby w tym samym czasie było nie więcej pasażerów, niż wynosi połowa miejsc siedzących. Oznacza to, że w standardowej wielkości autobusie będzie mogło jednocześnie przebywać do 25 osób. Porównując powierzchnię autobusu do powierzchni kościołów, można zauważyć nielogiczność zastosowanych regulacji i brak zachowania jakichkolwiek proporcji we wprowadzonych zarządzeniach. Jest to również brak równego traktowania osób wierzących w porównaniu z pasażerami oraz klientami sklepów, a zwłaszcza marketów budowlanych. Czytając rozporządzenie odnosi się nieodparte wrażenie, jakoby większym zagrożeniem dla rozprzestrzeniania koronawirusa było uczestniczenie w nabożeństwach niż robienie zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych czy korzystanie ze środków transportu publicznego.

Panie Ministrze, wszyscy obywatele powinni być równi wobec prawa i traktowani w taki sam sposób. Dotyczyć to powinno także słusznej i potrzebnej walki z koronawirusem. Osoby wierzące nie mogą być jednak obciążone większymi restrykcjami niż reszta społeczeństwa, ponieważ naraża to je na stygmatyzację i dyskryminację. Przypomina to niedawne działania w krajach Europy Zachodniej, gdzie w pierwszej kolejności ograniczano wstęp lub zamykano kościoły, a w tym samym czasie bez przeszkód funkcjonowały puby i miejsca rozrywki, jak we Włoszech. To nie najlepszy przykład do naśladowania. Proszę zatem o rozważenie przywrócenia pierwotnej liczby osób, czyli pięćdziesięciu, mogących uczestniczyć w obrzędach religijnych tak, aby nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego mogły być przeżyte w naszym społeczeństwie godnie. W najtrudniejszych chwilach dla naszego Narodu Polacy zawsze zwracali się z ufnością do Pana Boga i oddawali w opiekę naszej Królowej Najświętszej Maryi Pannie, zawsze otrzymując wsparcie.

Z wyrazami szacunku

dr Bogusław Rogalski*

https://twitter.com/bogusrogalski

***

* Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, następnie doradca frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ds. międzynarodowych.

www.zchr.pl

https://www.facebook.com/partia.zchr/

***

ZChR Podkapracie

https://www.facebook.com/partia.zchrpodkarpacie/

ZChR Śląsk

https://www.facebook.com/Zjednoczenie-Chrze%C5%9Bcija%C5%84skich-Rodzin-%C5%9Al%C4%85sk-110130023929078/

ZChR Dolny Śląsk

https://www.facebook.com/Zjednoczenie-Chrze%C5%9Bcija%C5%84skich-Rodzin-Dolny-%C5%9Al%C4%85sk-109005830709533/

ZChR Małopolska

https://www.facebook.com/zchr.malopolska/?modal=admin_todo_tour

ZChR Mazowsze

https://www.facebook.com/Zjednoczenie-Chrze%C5%9Bcija%C5%84skich-Rodzin-Mazowsze-108112134154116/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCjium2tRbjRalsQY42qncSybhXtVBu7ppZrrae9hmUa6u93XJfmNQ8ZrvTfppaoKyz2CQGUapufqLH

ZChR Warmia, Mazury i Powiśle

https://www.facebook.com/Zjednoczenie-Chrze%C5%9Bcija%C5%84skich-Rodzin-Warmia-Mazury-i-Powi%C5%9Ble-105905191023309/

ZChR Lubelskie

https://www.facebook.com/Zjednoczenie-Chrze%C5%9Bcija%C5%84skich-Rodzin-Lubelskie-103668011275130/

***

Kontakt: rzecznikprasowy@zchr.pl

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Paweł Czyż do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook