Poparcie dla wniosku o uznanie za Pomnik Przyrody Alei Starych Dębów w Paszkowie, gmina Nadarzyn i ochronę przed wycięciem 120 letnich dębów

Granica, dnia 10.11.2022

Rada Gminy Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn

WNIOSEK O UZNANIE ZA POMNIK PRZYRODY

1. Przedmiot ochrony: grupa drzew - ALEJA DĘBOWA

2. Nazwa Projektowanego Pomnika (proponowana): Aleja Starych Dębów w Paszkowie

3. Opis Pomnika Przyrody:

Grupa 64 dębów szypułkowych, w której dominują drzewa ponad 80 letnie, rosnące w dwóch nieregularnych szpalerach po obu stronach dawnego gościńca łączącego Folwark Paszków ze wsią Strzeniówka - obecnie ulicy Na Skraju, w Paszkowie.

Wśród nich dwanaście dębów kwalifikuje się indywidualnie do statusu pomnika przyrodyz obwodem mierzonym na wysokości 1.3 metra, równym i większym od 300 cm.

Zal_nr_2_AlejaStarychDebow1.jpg

Przeprowadzona została inwentaryzacja drzew rosnących w obu szpalerach. Lista drzew objętych wnioskiem przedstawiona jest w załączniku nr 1. Lokalizacja zinwentaryzowanych drzew przedstawiona jest na mapie w załączniku nr 2.

Aleją Starych Dębów w Paszkowie (ulicą Na Skraju) prowadzi trasa pieszego szlaku czerwonego PTTK, tak zwanej Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej (WOT) – najważniejszego szlaku pieszego dla Aglomeracji Warszawskiej, biegnącego śladem Zielonego Pierścienia Warszawy - usytuowanie planowanego Pomnika Przyrody oraz przebieg szlaku WOT – załącznik nr 2.

Aleja starych dębów w Paszkowie - wraz z ciągnącym się po drugiej stronie Utraty, w Lesie Komorowskim szpalerem starych dębów w Kaniach, stanowią od ponad pół wieku

jeden z najbardziej malowniczych i ciekawych przyrodniczo odcinków tego szlaku na południowy zachód od Warszawy. Współcześnie wykorzystywana jest chętnie przez biegaczy i rowerzystów – a także spacerowiczów z kijami Nordic Walking okrążających Las Komorowski i Las Uroczysko Chlebów. Znakowanie szlaku jest regularnie odnawiane przez Mazowiecki Oddział PTTK.

W dniu 04.11.2022 złożony został do Rady Miejskiej w Brwinowie wniosek o uznanie za Pomnik Przyrody szpaleru starych dębów pod proponowaną nazwą Stara Dąbrowa Kaniowska - załącznik nr 4. Część starych dębów w Kaniach, według wyjaśnienia zawartego w załączonym piśmie Nadleśnictwa Chojnów, przeznaczona jest do wycięcia w roku 2023.

Obie grupy dębów stanowią pamiątkę po istniejącym do połowy XX wieku Folwarku Paszków (obecne miejsce Ptak Expo) - historię Folwarku Paszków i związanych z nim Lasów nad Utratą - przedstawia załącznik nr 3. Inną pamiątką jest zachowany park leżący po południowej stronie drogi w samym Paszkowie – wpisany jest on do rejestru zabytków gminy Nadarzyn. Stary klon w parku stanowi Pomnik Przyrody.

Objęcie obu grup starych dębów ochroną jako Pomników Przyrody usankcjonuje formalnie istnienie tej atrakcji turystycznej na szlaku WOT i może skłonić Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Chojnów do utworzenia na tym odcinku Leśnej Ścieżki Dydaktycznej o charakterze krajobrazowo-przyrodniczo–historycznym, obejmującej Las Komorowski, dolinę Utraty oraz pozostałości po dawnym Folwarku Paszków.

 

Adres obiektu

4. Miejscowość: Paszków

5. Gmina: Nadarzyn

6. Nadleśnictwo: nie dotyczy

7. Numer ewidencyjny działki wg ewidencji gruntów:

szpaler SW alei - działki 999, 999/2, 998/1/2/3/4, 993/1 obręb Wolica, gm. Nadarzyn

szpaler NE alei - działka 986 obręb Wolica, gm. Nadarzyn

8. Nazwa właściciela działki, na której zlokalizowany jest obiekt: osoba prywatna

9. Dodatkowe informacje związane z lokalizacją obiektu: dojście i dojazd na rowerze do planowanego Pomnika Przyrody spacerowicze i turyści realizują poruszając się szlakami PTTK oraz lokalnym szlakiem gminy Michałowice „Biegnij, Jedź, Maszeruj!”.

10. Opis gruntu, na jakim znajduje się obiekt: działki prywatne graniczące z pasem drogi ulicy Na Skraju.

11. Położenie Alei Starych Dębów w Paszkowie, oraz przybliżone położenie ewidencjonowanych drzew przedstawia mapa interaktywna dostępna w internecie pod adresem:

https://umap.openstreetmap.fr/pl/map/aleja-debowa-folwarku-paszkow_830643

 

Inwentaryzację drzew wykonali: Joanna Kowalczyk, Piotr Adamiak, Sławomir Kubisa

Opis Ewidencyjny wykonał: mgr geologii Sławomir Kubisa

Wniosek zgłasza: Sławomir Kubisa,

Granica, 10.11.2022 Sławomir Kubisa

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Sławomir Kubisa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...