Poparcie dla wniosku o uznanie za Pomnik Przyrody Alei Starych Dębów w Paszkowie, gmina Nadarzyn i ochronę przed wycięciem 120 letnich dębów

Granica, dnia 10.11.2022

Rada Gminy Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn

WNIOSEK O UZNANIE ZA POMNIK PRZYRODY

1. Przedmiot ochrony: grupa drzew - ALEJA DĘBOWA

2. Nazwa Projektowanego Pomnika (proponowana): Aleja Starych Dębów w Paszkowie

3. Opis Pomnika Przyrody:

Grupa 64 dębów szypułkowych, w której dominują drzewa ponad 80 letnie, rosnące w dwóch nieregularnych szpalerach po obu stronach dawnego gościńca łączącego Folwark Paszków ze wsią Strzeniówka - obecnie ulicy Na Skraju, w Paszkowie.

Wśród nich dwanaście dębów kwalifikuje się indywidualnie do statusu pomnika przyrodyz obwodem mierzonym na wysokości 1.3 metra, równym i większym od 300 cm.

Zal_nr_2_AlejaStarychDebow1.jpg

Przeprowadzona została inwentaryzacja drzew rosnących w obu szpalerach. Lista drzew objętych wnioskiem przedstawiona jest w załączniku nr 1. Lokalizacja zinwentaryzowanych drzew przedstawiona jest na mapie w załączniku nr 2.

Aleją Starych Dębów w Paszkowie (ulicą Na Skraju) prowadzi trasa pieszego szlaku czerwonego PTTK, tak zwanej Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej (WOT) – najważniejszego szlaku pieszego dla Aglomeracji Warszawskiej, biegnącego śladem Zielonego Pierścienia Warszawy - usytuowanie planowanego Pomnika Przyrody oraz przebieg szlaku WOT – załącznik nr 2.

Aleja starych dębów w Paszkowie - wraz z ciągnącym się po drugiej stronie Utraty, w Lesie Komorowskim szpalerem starych dębów w Kaniach, stanowią od ponad pół wieku

jeden z najbardziej malowniczych i ciekawych przyrodniczo odcinków tego szlaku na południowy zachód od Warszawy. Współcześnie wykorzystywana jest chętnie przez biegaczy i rowerzystów – a także spacerowiczów z kijami Nordic Walking okrążających Las Komorowski i Las Uroczysko Chlebów. Znakowanie szlaku jest regularnie odnawiane przez Mazowiecki Oddział PTTK.

W dniu 04.11.2022 złożony został do Rady Miejskiej w Brwinowie wniosek o uznanie za Pomnik Przyrody szpaleru starych dębów pod proponowaną nazwą Stara Dąbrowa Kaniowska - załącznik nr 4. Część starych dębów w Kaniach, według wyjaśnienia zawartego w załączonym piśmie Nadleśnictwa Chojnów, przeznaczona jest do wycięcia w roku 2023.

Obie grupy dębów stanowią pamiątkę po istniejącym do połowy XX wieku Folwarku Paszków (obecne miejsce Ptak Expo) - historię Folwarku Paszków i związanych z nim Lasów nad Utratą - przedstawia załącznik nr 3. Inną pamiątką jest zachowany park leżący po południowej stronie drogi w samym Paszkowie – wpisany jest on do rejestru zabytków gminy Nadarzyn. Stary klon w parku stanowi Pomnik Przyrody.

Objęcie obu grup starych dębów ochroną jako Pomników Przyrody usankcjonuje formalnie istnienie tej atrakcji turystycznej na szlaku WOT i może skłonić Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Chojnów do utworzenia na tym odcinku Leśnej Ścieżki Dydaktycznej o charakterze krajobrazowo-przyrodniczo–historycznym, obejmującej Las Komorowski, dolinę Utraty oraz pozostałości po dawnym Folwarku Paszków.

 

Adres obiektu

4. Miejscowość: Paszków

5. Gmina: Nadarzyn

6. Nadleśnictwo: nie dotyczy

7. Numer ewidencyjny działki wg ewidencji gruntów:

szpaler SW alei - działki 999, 999/2, 998/1/2/3/4, 993/1 obręb Wolica, gm. Nadarzyn

szpaler NE alei - działka 986 obręb Wolica, gm. Nadarzyn

8. Nazwa właściciela działki, na której zlokalizowany jest obiekt: osoba prywatna

9. Dodatkowe informacje związane z lokalizacją obiektu: dojście i dojazd na rowerze do planowanego Pomnika Przyrody spacerowicze i turyści realizują poruszając się szlakami PTTK oraz lokalnym szlakiem gminy Michałowice „Biegnij, Jedź, Maszeruj!”.

10. Opis gruntu, na jakim znajduje się obiekt: działki prywatne graniczące z pasem drogi ulicy Na Skraju.

11. Położenie Alei Starych Dębów w Paszkowie, oraz przybliżone położenie ewidencjonowanych drzew przedstawia mapa interaktywna dostępna w internecie pod adresem:

https://umap.openstreetmap.fr/pl/map/aleja-debowa-folwarku-paszkow_830643

 

Inwentaryzację drzew wykonali: Joanna Kowalczyk, Piotr Adamiak, Sławomir Kubisa

Opis Ewidencyjny wykonał: mgr geologii Sławomir Kubisa

Wniosek zgłasza: Sławomir Kubisa,

Granica, 10.11.2022 Sławomir Kubisa

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Sławomir Kubisa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...