Poprawa komunikacji nocnej do os. Złocień oraz w rejonie Starego Bieżanowa

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków

 

Zwracamy się z prośbą o poprawę oferty komunikacji zbiorowej na os. Złocień w godzinach nocnych. W ostatnim czasie coraz więcej mieszkańców zgłasza potrzebę uruchomienia linii nocnej, która kursowałaby także w ciągu tygodnia (noce nd/pn – cz/pt), a w weekendy kursowała w pełnym zakresie godzin (tj. ok. 23:30 – 4:30). Bardzo dużo osób zaznacza też, że potrzebna jest linia łącząca osiedle z centrum miasta. Chcielibyśmy przedstawić propozycję, która mogłaby ten postulat spełnić. Aby zminimalizować koszty które wynikają ze zwiększenia liczby kursów lub wydłużenia trasy, najlepszym rozwiązaniem byłoby wydłużenie do Złocienia linii „605” (w noce weekendowe wszystkimi kursami, w tygodniu 2-3 kursami, przykładowo o 0:00, 1:00 i (2:00) z Teatru Słowackiego), kończącej obecnie bieg przy Zajezdni Płaszów po trasie: TEATR SŁOWACKIEGO - … - ZAJEZDNIA PŁASZÓW – Obrońców Modlina, Rybitwy, Christo Botewa, Półłanki, Nad Drwiną, Domagały - ZŁOCIEŃ. Za rozwiązaniem tym przemawia kilka punktów:

·         Przede wszystkim jest to jedyna linia kończąca trasę w pobliżu osiedla, która jednocześnie obsługuje centrum miasta.

·         Wydłużenie linii po wspomnianej trasie zmniejszyłoby również odległość do przystanku linii nocnej mieszkańcom ul. Rybitwy (którzy mogliby skorzystać z nocnego autobusu na przystankach „Jeżowa” lub „Półłanki”, do których odległość wynosiłaby od 150 m do 1,3 km – w zależności od miejsca zamieszkania, zamiast obecnych 1,9 km – 3 km do przystanku „Zajezdnia Płaszów”).

·         Dostęp do linii nocnej zyskaliby także mieszkańcy okolic przystanku „Szparagowa” (ok. 600 m do przystanku „Półłanki”) obecnie pozbawieni dostępu do linii nocnej.

·         Mieszkańcy os. Złocień mieliby do dyspozycji całotygodniową linię nocną do centrum (dla porównania mieszkańcy podobnego wielkością os. Kliny mają linię „608”, a mieszkańcy mniejszych od Złocienia Mydlnik – linię „601”), która oznaczałaby znaczną poprawę względem obecnego „643” w rejonie, który coraz intensywniej się rozbudowuje.

·         Czas przejazdu z centrum miasta na Złocień uległby znaczącemu skróceniu (obecnie przejazd z przystanku „Teatr Słowackiego” za pomocą „69+643” trwa 47 minut lub licząc od Poczty Głównej – 39 minut, natomiast „605” dotarłoby na Złocień już po ok. 29-30 minutach).

  Warto też zwrócić uwagę, że po wydłużeniu „605” linia ta przejęłaby funkcję obecnie kursującego tutaj „643”, które w dalszym ciągu pozostałoby jedyną linią nocną kursującą przez ul. Bieżanowską. Aby wykorzystać jej potencjał, można ją skierować od przystanku „Bieżanów Pomnik” w kolejny rejon pozbawiony komunikacji nocnej - Stary Bieżanów. Linia mogłaby pojechać po trasie: PODGÓRZE SKA - … - BIEŻANÓW POMNIK – Sucharskiego, Jasieńskiego, Zarzyckiego – BIEŻANÓW (ta opcja wymagałaby niewielkiego zwiększenia nakładów) lub PODGÓRZE SKA - … - BIEŻANÓW POMNIK – Ks. Popiełuszki, Lipowskiego, Drożdżowa, Weigla – DWÓR CZECZÓW (powrót: Ks. Popiełuszki) (ten wariant nie wymagałby żadnych nakładów finansowych względem obecnej trasy „643”). Przy przedłużeniu „643” przez ul. Sucharskiego mieszkańcy Złocienia w dalszym ciągu mogliby korzystać z tej linii (ok. 500 m – 1 km do przystanku „643”), zachowaliby także tę możliwość przy przekierowaniu do przyst. „Dwór Czeczów” (ok. 1,1 km – 1,5 km, tj. ok. 12 – 15 minut pieszo). Zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie przedstawionej prośby, która w znaczący sposób poprawiłaby komfort korzystania z komunikacji miejskiej dla dużej liczby mieszkańców Rybitw, Złocienia oraz Starego Bieżanowa.


Paweł Brzoskwinia; Jacek Mosakowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Paweł Brzoskwinia; Jacek Mosakowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.




Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...