Poprawa warunków pracy asystentów rodziny

Szanowni Państwo!

Asystent Rodziny jest to osoba, która swoimi intensywnymi i różnorodnymi działaniami pomaga rodzinom przezwyciężyć trudności z jakimi się borykają. Jest to praca w dość trudnych warunkach, często niedoceniona zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak i przez przedstawicieli rządu. Asystent rodziny pracują głównie w terenie, niejednokrotnie są w centrum sytuacji kryzysowych a praca z trudnym klientem to ich codzienność. Pracownicy z powodu dużej ilości obowiązków narażeni są na różne czynniki, w tym także takie, które bezpośrednio wpływają na niską satysfakcję z wykonanych działań, co stanowić może podstawy wypalenia zawodowego. W imieniu grupy Asystent Rodziny, która została utworzona w mediach społecznościowych już w 2020 roku proszę o :

Poprawę materialnych warunków pracy Asystentów Rodziny w tym:

 • Wprowadzenie dodatku za pracę w terenie,
 • Zwrot kosztów poniesionych na dojazd do rodzin,
 • Zwrot poniesionych kosztów zakupu materiałów niezbędnych do pracy,
 • Możliwość uzyskania premii lub dodatkowych świadczeń,
 • Godne zarobki adekwatne do powierzonych obowiązków. 

Poprawę pozapłacowych warunków pracy Asystentów Rodziny w tym :

 • Dodatkowy urlop podobnie jak w przypadku pracowników socjalnych,
 • Ujednolicenie wzorów dokumentacji asystenta rodziny, 
 • Wprowadzenie jednolitego systemu pracy asystenta rodziny i określenie warunków zadaniowego czasu pracy,
 • Wprowadzenie legitymacji służbowej asystenta rodziny, 
 • Większy dostęp do szkoleń i superwizji,
 • Dostęp do telefonu i komputera służbowego. 

W zakresie współpracy z innymi pracownikami/jednostkami na rzecz rodzin :

 • Jasno określona procedura postępowania w przypadku braku współpracy z rodziną,
 • Jasno określone obowiązki asystenta rodziny 
 • Większe zaangażowanie pracowników danego ośrodka,
 • Łatwiejszy dostęp do danych dotyczących rodzin, w tym także danych pochodzących z placówek medycznych. 

To najważniejsze z postulatów, których oczekują Asystenci Rodzin w Polsce. Często niestety są zapomnianą i pomijaną grupą pracowniczą a praca, którą wykonują na codzień jest nieoceniona.

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Hyży do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...