Poprawmy powietrze w Białymstoku!

fb_reklama1.png

Poprawmy powietrze w Białymstoku!

Zanieczyszczone powietrze może powodować problemy z krążeniem i choroby płuc (m.in. rak płuc, astma) a średnia długość życia na obszarach z zanieczyszczonym powietrzem jest zauważalnie krótsza.  Jesteśmy coraz bardziej świadomi negatywnych skutków smogu dla naszych organizmów. Są takie miejsca w Białymstoku, w których trudno oddychać i lepiej nie wychodzić z dziećmi na spacer.

Nie mamy wiarygodnych danych dotyczących skali problemu w Białymstoku, bo oficjalne czujniki pomiarowe są umiejscowione z dala od głównych źródeł emisji.

Miasto Białystok podejmuje pewne działania na rzecz ograniczenia szkodliwości smogu w naszym mieście, ale nie są one wystarczające! Brakuje konkretnego i wieloletniego planu działań antysmogowych.

Nie możemy już dłużej czekać!

Większość miast wojewódzkich wypracowało już wieloletni plan działań antysmogowych.

Apelujemy więc i my do władz Miasta Białystok – Prezydenta i Rady Miasta o jak najszybsze zorganizowanie Antysmogowego Okrągłego Stołu. Chcemy wesprzeć Radnych i Prezydenta w wypracowaniu wspólnie z mieszkańcami najlepszych, a jednocześnie możliwych do realizacji rozwiązań, które wyeliminują smog w Białymstoku.

Zwracamy się do Was Mieszkańcy i Mieszkanki Białegostoku – podpiszcie się pod naszym apelem – wypracujmy w naszym mieście skuteczną politykę antysmogową! Nie czekajmy bezczynnie do kolejnej zimy!

Chcemy zaproponować konkretne działania, które mogą stać się początkiem dyskusji o planie działań antysmogowych w Białymstoku. Takich rozwiązań jest wiele, ale za najważniejsze i najpilniejsze uznajemy:

 • Dostarczenie mieszkańcom rzetelnej informacji o zagrożeniu smogiem: zwiększenie ilości stacji pomiarowych, postawienie nowych stacji przy ciągach komunikacyjnych, na osiedlach domów jednorodzinnych, przy żłobkach, przedszkolach i szkołach, informowanie (np. na tablicach świetlnych przy przystankach autobusowych).
 • Wprowadzenie intensywnego i programu dofinansowania wymiany pieców na paliwa stałe oraz termomodernizacji budynków wraz ze skuteczną akcją informacyjną na temat programów wymiany.
 • Wprowadzenie programu doradztwa energetycznego dla mieszkańców – bezpłatne informowanie i doradzanie w kontekście ogrzewania domów, programów dofinansowania, jak również umiejętności ogrzewania domów w sposób oszczędny i nieszkodliwy dla otoczenia.
 • Wprowadzenie w ciągu kilku lat zakazu instalacji pieców na paliwa stałe dla nowopowstających budynków mieszkalnych na obszarach, które mogą być podłączone do sieci gazowniczej czy ciepłowniczej.
 • Zbadanie wpływu transportu samochodowego na jakość powietrza wzdłuż najbardziej zatłoczonych ulic. Optymalizacja ruchu w mieście promująca płynną i spokojną jazdę.
 • Tworzenie nowych terenów zieleni i nasadzeń na istniejących terenach, które będą oczyszczać powietrze w mieście.

Petycję popierają:

 • Białostocki Alarm Smogowy
 • Fundacja SocLab
 • Inicjatywa Dla Białegostoku
 • Instytut Działań Miejskich
 • Miasto Mieszkańców
 • Pieszy Białystok
 • Przeciętny Obywatel
 • Ratujmy Zwierzyniec
 • Rowerowy Białystok
 • Stowarzyszenie Jaroszówka
 • Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group"

Łukasz Pełszyński (Białostocki Alarm Smogowy), Katarzyna Sztop Rutkowska (Fundacja Soclab)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Łukasz Pełszyński (Białostocki Alarm Smogowy), Katarzyna Sztop Rutkowska (Fundacja Soclab) do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook