Porozumienie dla Piątej Rzeczpospolitej

Do obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Chcemy żyć w sprawiedliwym i mądrze rządzonym państwie. Wspólnie stwórzmy wizję Polski, w jakiej chcielibyśmy żyć. Wizję Polski zatroskanej o wszystkich swoich obywateli, Polski patrzącej w przyszłość. Wizję Polski, jakiej jeszcze nie było: wizję V Rzeczpospolitej – Polski fair.  

Idea V Rzeczpospolitej jest niezbędna, żeby ożyły nasze marzenia i stworzyły nową rzeczywistość. Jest niezbędna każdemu, kto nie akceptuje państwa dzisiejszej IV Rzeczpospolitej, czyli Polski autorytarnej, nacjonalistycznej, klerykalnej, pełnej nieustanie podsycanych fobii i lęków – Polski „prawdziwych Polaków”. Polski „lepszego i gorszego sortu”. Polski, która odwraca się plecami do Europy.

Idea V Rzeczpospolitej jest potrzebna także tym wszystkim, którzy nie godzą się na to, aby po kolejnej politycznej zmianie, powróciła kunktatorska polityka „ciepłej wody w kranie”. Potrzebna jest ludziom, którzy nie chcą państwa, dla którego ważniejsze są zabijające konkurencję, działające ponad prawem, globalne korporacje oraz inwestorzy, korzystający z taniej siły roboczej, niż pracujący lub bezrobotni obywatele. Nie chcą też Polski, która była ojczyzną tylko dla ludzi sukcesu - dla wybranych, tej Polski, którą nazywano III Rzeczpospolitą.  

Doceniamy faktyczne osiągnięcia Polski, niezależnie od tego, kto był ich autorem. Zakładamy jednak potrzebę gruntownego przebudowania naszego kraju tak, aby stał się wreszcie domem wszystkich – państwem egalitarnym, demokratycznym, neutralnym światopoglądowo, racjonalnym, skutecznym, dobrze funkcjonującym i przyjaznym.  

Staramy się patrzeć na całą historię Polski jednocześnie krytycznie i ze zrozumieniem. Nie akceptujemy autorytarnego i niesuwerennego ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale rozumiemy też, że była to – paradoksalnie – jedyna dotychczasowa forma polskiej państwowości, która realizowała emancypację najszerszych warstw społecznych. Doceniamy również wszystkie postępowe idee, jakie wdrażała Polska międzywojenna. Ale to, co naprawdę jest ważne, to przyszłość, bo ona wszystkich nas dotyczy.  

Wierzymy, że ideę V Rzeczpospolitej uda nam się wspólnie wypełnić treścią. Zamienić w pełną energii misję, która niesie nadzieję. Wierzymy, że idee zmieniają świat. Nasi politycy zawiedli. Pogrążyli nas w wojenkach, zasilanych ich indywidualnymi ambicjami i prywatnymi interesami i usiłują utrzymać w przekonaniu, że poza nimi nie istnieje żadna realna alternatywa. Wspierają ich w tym największe media, które dla zysku oferują obywatelom chętniej sensację, emocje nienawiści i propagandowy bełkot niż poważną publiczną debatę o rzeczach dla wszystkich ważnych.  

Inny Świat, inna Europa i inna Polska są możliwe. Możliwa jest Polska fair. Nie musimy ulegać nienawistnej propagandzie żadnej ze zwaśnionych stron. Wybierzmy i stwórzmy alternatywę. Nową rzeczywistość: porozumienie na rzecz V Rzeczpospolitej – Polski fair.


Stowarzyszenie "Społeczeństwo FAIR"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie "Społeczeństwo FAIR" do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...