POWSTRZYMAJMY NIENAWIŚĆ! APEL PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI

139120429_4285306271485981_843545565041612249_o.jpgPragniemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich aktów nienawiści, agresji i pogardy, szerzących się w przestrzeni publicznej. Niewyobrażalna skala złych emocji kierowanych do drugiego człowieka, a często wobec całych grup zawodowych, uczy młode pokolenie wrogości i pogłębia istniejące już podziały społeczne. Język nienawiści prowadzi do dramatycznych zdarzeń, które co jakiś czas wstrząsają opinią publiczną.

Nie bądźmy obojętni wobec tego typu działań - oskarżeń, insynuacji i uprzedzeń, które mają na celu wskazanie winnych i publiczne ich osądzenie, bez obiektywnych podstaw i dowodów.

Brak reakcji z naszej strony to wyraz milczącej zgody, stąd nasz apel o solidarne piętnowanie „języka przemocy” i „argumentów siły”. W każdym przypadku reagujmy na przejawy agresji, które w odniesieniu indywidualnym odzierają człowieka z godności, zaś w wymiarze społecznym niszczą poczucie wspólnotowości i degradują poziom publicznej debaty.

Zróbmy zatem wszystko co w naszej mocy, aby powstrzymać nienawiść. Wyraźmy uswój sprzeciw podpisując wspólny apel i jednocześnie bądźmy wrażliwi na słowa, reagujmy w poczuciu odpowiedzialności. W trosce o wzajemne relacje pielęgnujmy kulturę wypowiedzi - rzeczową argumentację i szacunek do rozmówcy, a przede wszystkim: NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI.


Wielickie Centrum Kultury    Skontaktuj się z autorem petycji