Petycja o utworzenie oddziału dziecięcego w Szpitalu Południowym