Petycja w sprawie planowanej ustawy podnoszącej VAT min.na leki weterynaryjne