Projekt EDUKACJA OBYWATELSKA

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

Szanowny Pan

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

My, studentki politologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z obywatelkami i obywatelami popierającymi niniejszą petycję, jako wieloletnie podmioty polskiego systemu edukacji, uważamy, że przyszłość dzieci i młodzieży zależy od dobrego wyształcenia i przygotowania, także w sferze uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. 
Aktualne przygotowanie do życia w społeczeństwie (przedmiot wos - wiedza o społeczeństwie w wymiarze 45 minut tygodniowo, tylko w 1 klasie szkoły średniej!) nie gwarantuje solidnej podstawy do krzewienia obywatelskich postaw.

Dlatego zwracamy się do Państwa o współpracę i pomoc przy wdrożeniu projektu

EDUKACJA OBYWATELSKA

skierowanego przede wszystkim do uczniów szkół średnich na terenie Polski.

Warsztaty odbywałby się raz w miesiącu w formie wykładów oraz debat prowadzonych we współpracy nauczycieli przedmiotów wiedza o społeczeństwie/historia i studentami kierunków społecznych.

Celem projektu Edukacja Obywatelska jest:

  • Uświadomienie faktu przynależności do społeczeństwa obywatleskiego,
  • Uświadomienie ważności głosu każdej jednostki,
  • Wzmocnienie poczucia tożsamości społecznej i współodpowiedzialności za państwo
  • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii i światopoglądu, a także kształcenie technik argumentacji swoich wyborów
  • Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego (aktywność w organizacjach pozarządowych, samorządowych, wolontariacie)

Głęboko wierzymy, iż świadomość własnych praw obywatelskich zachęci młodzież do aktywnego udziału w inicjatywach społeczno-politycznych, do udziału w wyborach, referendach oraz działalności związanych z szeroko pojętym społęczeństwem obywatelskim.

 

Z wyrazami szacunku

Julia Czajka

Marta Jaskierska

Obywatelki i Obywatele

11135.jpg


Julia Czajka, Marta Jaskierska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Julia Czajka, Marta Jaskierska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook