Projekt EDUKACJA OBYWATELSKA

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

Szanowny Pan

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

My, studentki politologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z obywatelkami i obywatelami popierającymi niniejszą petycję, jako wieloletnie podmioty polskiego systemu edukacji, uważamy, że przyszłość dzieci i młodzieży zależy od dobrego wyształcenia i przygotowania, także w sferze uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. 
Aktualne przygotowanie do życia w społeczeństwie (przedmiot wos - wiedza o społeczeństwie w wymiarze 45 minut tygodniowo, tylko w 1 klasie szkoły średniej!) nie gwarantuje solidnej podstawy do krzewienia obywatelskich postaw.

Dlatego zwracamy się do Państwa o współpracę i pomoc przy wdrożeniu projektu

EDUKACJA OBYWATELSKA

skierowanego przede wszystkim do uczniów szkół średnich na terenie Polski.

Warsztaty odbywałby się raz w miesiącu w formie wykładów oraz debat prowadzonych we współpracy nauczycieli przedmiotów wiedza o społeczeństwie/historia i studentami kierunków społecznych.

Celem projektu Edukacja Obywatelska jest:

  • Uświadomienie faktu przynależności do społeczeństwa obywatleskiego,
  • Uświadomienie ważności głosu każdej jednostki,
  • Wzmocnienie poczucia tożsamości społecznej i współodpowiedzialności za państwo
  • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii i światopoglądu, a także kształcenie technik argumentacji swoich wyborów
  • Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego (aktywność w organizacjach pozarządowych, samorządowych, wolontariacie)

Głęboko wierzymy, iż świadomość własnych praw obywatelskich zachęci młodzież do aktywnego udziału w inicjatywach społeczno-politycznych, do udziału w wyborach, referendach oraz działalności związanych z szeroko pojętym społęczeństwem obywatelskim.

 

Z wyrazami szacunku

Julia Czajka

Marta Jaskierska

Obywatelki i Obywatele

11135.jpg


Julia Czajka, Marta Jaskierska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Julia Czajka, Marta Jaskierska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook