Protest mieszkańców Chełma i okolic dotycząca planowanej budowy wytwórni mas bitumicznych

Ja niżej podpisany/a wnoszę sprzeciw dotyczący planowanej budowy wytwórni mas
bitumicznych przez Firmę Drogmost Zamość z siedzibą w Chełmie ul. Ceramiczna 34.
Teren na którym planowana jest inwestycja to zabudowa domków jednorodzinnych.
W najbliższym sąsiedztwie są położone bloki komunalne, które zamieszkuje mnóstwo
osób, ze strony północnej znajduje się akwen wodny „Glinianki” z którego korzystają
Chełmianie wraz z całymi rodzinami, od wschodu inwestycja sąsiaduje z Rodzinnymi
Ogrodami Działkowymi – jest ich około tysiąca, to zielona enklawa emerytów, rencistów i ludzi młodych z dziećmi – około dwa tysiące osób, od południa znajduje się Przychodnia Rehabilitacyjna i w niewielkiej odległości Szpital.
Uruchomienie zakładu będzie powodowało zwiększoną emisję zanieczyszczeń
pyłowo-gazowych powstających w trakcie procesu produkcyjnego, niesamowity smród. Technologia produkcji oparta o proces spalania pyłu węglowego oraz oleju opałowego spowoduje zwiększoną emisję zanieczyszczeń pochodzenie węglowodorowego, która niewątpliwie w sposób negatywny wpłynie na jakość powietrza atmosferycznego a tym samym na komfort życia mieszkańców okolicznych posesji oraz osób korzystających z ogródków działkowych – w sposób negatywny wpłynie na uprawy na ogródkach działkowych. Powstanie w/w inwestycji będzie miało negatywny wpływ na osoby korzystające z kąpieliska „Glinianki”, dzieci spędzające tutaj wakacje oraz osoby uprawiające amatorsko połowy ryb. Ponadto pojazdy ich ilość wykorzystywana przez firmę do transportu produktów jak również masy bitumicznej – ogromna ich ilość i hałas, nie przystosowane ciągi komunikacyjne negatywnie wpłyną na komfort życia mieszkańców Osiedla.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty jestem kategorycznie przeciwny/a powstaniu
wytwórni mas bitumicznych na terenie Osiedla Rejowiecka przy ulicy Ceramicznej 34.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Edyta Tarnowska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook