Protest przeciwko likwidacji torów żuławskiej kolei


Żuławska kolej wąskotorowa to niezbywalny element żuławskiego pejzażu kulturowego, który stanowi także o tożsamości mieszkańców regionu. Zachowana może stać się największym produktem turystycznym Żuław i rozpoznawalną w Polsce marką, a jednocześnie przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu i poprawy życia mieszkańców.

My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko likwidacji infrastruktury kolei wąskotorowej na trasach opisanych w ostatnim przetargu ofertowym Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, na rozbiórkę i sprzedaż infrastruktury kolejowej wąskotorowej, a w szczególności na odcinku pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Ostaszewem, gdzie podjęto już kroki przystosowania trasy do ruchu kolejowego.

Trasy objęte przetargiem:

1) Nowy Dwór Gdański (od działki nr 89 - ul. Przemysłowa) - Kmiecin (za szkołą)
2) Solnica (za peronem) - Rakowiska (teren peronu)
3) Rakowiska (teren peronu) - Wierciny (granica Powiatu Nowodworskiego)
4) Nowy Dwór Gdański (teren przy Lidlu) - Tuja (teren peronu)
5) Tuja (teren peronu) - Jeziernik (skrzyżowanie z drogą powiatową 2342G)
6) Jeziernik (skrzyżowanie z drogą powiatową 2342G) - Nowa Cerkiew (początek miejscowości)

 


Stowarzyszenie „Kochamy Żuławy”    Skontaktuj się z autorem petycji