Przeciw Paszkowiance etap II i przeciw wycince lasu

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w imieniu Stowarzyszenia „Zielona Granica” w Granicy (gmina Michałowice, powiat pruszkowski), składamy kolejną petycję związaną z koniecznością ochrony lasu położonego w okolicy wsi Strzeniówka oraz na odcinku Granica – Kanie dot. przebiegu trasy II etapu Paszkowianki, tj. na odcinku od drogi wojewódzkiej 719 do miejscowości Paszków (gmina Nadarzyn). Wyrażamy sprzeciw przeciwko planowaniu przebiegu drogi przez teren lasu zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz Gminy Nadarzyn i tym samym trwałe oraz nieodwracalne zniszczenie lasu.  Planowany przebieg ww. dokumentów planistycznych, co do którego protestujemy, obrazuje załącznik do niniejszej petycji.   Nie wyrażamy zgody na taki przebieg trasy.  Wzywamy do zaprzestania prowadzenia prac projektowych dot. ustalenia przebiegu Paszkowianki lub opracowania innego przebiegu tej drogi.  

Upoważniamy Stowarzyszenie "Zielona Granica" do reprentowania nas przed adresatami petycji. 

Zarząd Stowarzyszenia „Zielona Granica” 

267766260_473550167436091_2246736663604464312_n.jpg


Stowarzyszenie "Zielona Granica"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie "Zielona Granica" do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...