Przeciw Paszkowiance etap II i przeciw wycince lasu

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w imieniu Stowarzyszenia „Zielona Granica” w Granicy (gmina Michałowice, powiat pruszkowski), składamy kolejną petycję związaną z koniecznością ochrony lasu położonego w okolicy wsi Strzeniówka oraz na odcinku Granica – Kanie dot. przebiegu trasy II etapu Paszkowianki, tj. na odcinku od drogi wojewódzkiej 719 do miejscowości Paszków (gmina Nadarzyn). Wyrażamy sprzeciw przeciwko planowaniu przebiegu drogi przez teren lasu zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz Gminy Nadarzyn i tym samym trwałe oraz nieodwracalne zniszczenie lasu.  Planowany przebieg ww. dokumentów planistycznych, co do którego protestujemy, obrazuje załącznik do niniejszej petycji.   Nie wyrażamy zgody na taki przebieg trasy.  Wzywamy do zaprzestania prowadzenia prac projektowych dot. ustalenia przebiegu Paszkowianki lub opracowania innego przebiegu tej drogi.  

Upoważniamy Stowarzyszenie "Zielona Granica" do reprentowania nas przed adresatami petycji. 

Zarząd Stowarzyszenia „Zielona Granica” 

267766260_473550167436091_2246736663604464312_n.jpg


Stowarzyszenie "Zielona Granica"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie "Zielona Granica" będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...