Przeciwko zmianom w systemie identyfikacji wizualnej Miasta Suwałki

Zachowajmy Tradycję - Nie dla Zmian w Symbolice Miasta Suwałki!

Szanowny Panie Prezydencie,


Z niepokojem obserwujemy planowane zmiany w systemie identyfikacji wizualnej Miasta Suwałki, które zakładają usunięcie tradycyjnego symbolu miasta, jakim jest Miś Uśmich. Jest to decyzja, która budzi wiele kontrowersji i sprzeciwu wśród mieszkańców.
Misiek Uśmich nie tylko odgrywał istotną rolę w promocji Miasta Suwałki przez lata, ale także jest ważnym elementem lokalnej tożsamości i dziedzictwa kulturowego. Jego usunięcie na rzecz nowej, niewiadomej koncepcji graficznej, jest nie tylko nieuzasadnione, ale także nieodpowiednie w kontekście historii i tradycji naszego miasta.

Jako obywatele Suwałk, sprzeciwiamy się tej zmianie i apelujemy do Pana Prezydenta o ponowne rozważenie decyzji. Zachowanie Misia Uśmich jest nie tylko kwestią sentymentalną, ale także mądrą decyzją z punktu widzenia promocji miasta i budowania więzi z mieszkańcami.

Ponadto, chcielibyśmy podkreślić, że tak istotne decyzje powinny być podejmowane po szerokich konsultacjach społecznych i uwzględniać opinie mieszkańców. Decyzja o zmianie symboliki miasta nie powinna być podejmowana w pośpiechu i bez odpowiedniego uzasadnienia.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o wysłuchanie naszych obaw i zastrzeżeń oraz o podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Miasta Suwałki.

Z poważaniem,


Paweł Strzeszewski KWW WSPÓLNE SUWAŁKI    Skontaktuj się z autorem petycji