Przerwy w dostawach prądu w Gminie Leszno

„Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Leszno”                

ul. Okrężna 16A 05-084 Grądy

email: stowarzyszenieleszno@onet.eu  

                                                                                               Leszno, 23.09.2019  

                                       PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków                                                       ul. Waryńskiego 4/6,05-800 Pruszków    

Do wiadomości:  Wójt Gminy Leszno, Pan Grzegorz Banaszkiewicz,                                                         Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno  

                                                      Petycja

„Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Leszno” apeluje do Zarządu PGE Dystrybucja o podjęcie pilnych działań mających na celu istotne ograniczenie liczby przerw w dostawach energii elektrycznej na naszym obszarze.

Awarie sieci występujące zwłaszcza przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych zdarzają się na ternie gminy regularnie. Przy czym nawet lekki wiatr,  lub opady powodują serie wyłączeń prądu. W szczególności prosimy o wyeliminowanie krótkotrwałych zaników zasilania i innych zakłóceń mających negatywny wpływ na urządzenia w gospodarstwach domowych.

W związku z powyższym wnosimy o:

1. Powołanie zespołu roboczego w skład którego wejdą przedstawiciele PGE Dystrybucja i Gminy Leszno mającego za zadanie zlokalizowanie szczególnie awaryjnych elementów sieci SN i NN na naszym obszarze – w terminie do 30.10.2019.

2. Przeprowadzenie niezbędnych prac, analiz projektów i testów sieci mających na celu określenie potrzeb modernizacyjnych sieci energetycznej na obszarze Gminy Leszno – w terminie do 31.12.2019

3. Stworzenie programu modernizacji i inwestycji niezbędnych do istotnej poprawy działania sieci energetycznej w naszej gminie – do 31.03.2020.  

Z poważaniem  

                                                                                     Zarząd Stowarzyszenia  


Dariusz Iwanek - Prezes Zarządu    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook