Przywrócenie R. Jakubowskiego na stanowisko kierownika redakcji

Szanowny Pan

Kamil Dąbrowa

Dyrektor "Radiowej Jedynki"

Programu Pierwszego Polskiego Radia

 

My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o przywrócenie redaktora Romualda Jakubowskiego na stanowisko kierownika redakcji muzycznej Programu I oraz o przywrócenie audycji "Klasycy rocka" oraz "Rock noc".

Grono wiernych słuchaczy jest bardzo związanych z redaktorem Jakubowskim oraz audycjami, które znacząco wpływały na życie ludzi. Nie zgadzamy się na zaistniałą sytuację i domagamy się przywrócenia poprzedniego stanu rzeczy. Uważamy, iż najlepszą promocją dla stacji radiowej jest dbanie o długoletnich słuchaczy oraz audycje, wokół których skupiają swoją uwagę.

Dzięki spełnieniu naszych postulatów nadszarpnięty wizerunek Programu Pierwszego Polskiego Radia znacznie się poprawi i wpłynie to na zwiększenie liczby słuchaczy.

Mamy nadzieję na przychylne rozpatrzenie prośby.Dominika Niewiadomska    Skontaktuj się z autorem petycji