Przywróćmy życie Odrze!

 

 

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
al. Ujazdowskie 1/3
00 – 583, Warszawa

 

Szanowna Pani

Anna Moskwa
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00 – 922, Warszawa

 

Szanowna Pani

Beata Olejarz
Prezes ZG Polskiego Związku Wędkarskiego
ul. Twarda 42
00 – 831 Warszawa


Szanowny/a Pan/
i

.......................
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Żelazna 59a
00 – 848 Warszawa

 


Szanowni Państwo,


zwracamy się do Państwa my – wędkarze, miłośnicy rzeki Odry i wszyscy, którym leży na sercu dobro środowiska naturalnego. W związku z ostatnimi, katastrofalnymi wydarzeniami, do jakich doszło na drugiej co do wielkości rzece w Polsce – Odrze, nie możemy pozostać obojętni na ich przerażające skutki. Napływające informacje na temat ogromnej ilości śniętych ryb i innych organizmów, są wielką tragedią dla całego środowiska naturalnego. Odbudowa strat, jakie poniósł ekosystem Odry, potrwa wiele lat. Na skutek zatrucia wyginęły stada tarłowe sandaczy, sumów, brzan, szczupaków, leszczy, boleni i wielu, wielu innych. W tym ciężkim dla naszej rzeki czasie, musimy dołożyć wszelkich starań, aby Odra, poza wsparciem w postaci systematycznego zarybiania, mogła odbudowywać swoją bioróżnorodność. Dlatego uważamy, że należy objąć całkowitym zakazem zabierania złowionych ryb drapieżnych oraz spokojnego żeru z miejsc, gdzie co roku ryby te przystępują do tarła i mają swoje mateczniki. To niewielkie wyrzeczenie, które my, wędkarze, rozumiemy, może stanowić istotny element w trudnym procesie przywrócenia rzece dawnej świetności. Na całej długości rzeki Odry, dziesiątki naturalnych tarlisk, jakimi są starorzecza, zostały z biegiem lat odcięte od połączenia z głównym korytem. Brak rewitalizacji oraz monitorowania stanu tych cennych miejsc, jest wielką stratą dla rzeki Odry
i jej mieszkańców. Ich ochrona oraz przywrócenie pierwotnej funkcjonalności, jest koniecznością i ogromną pomocą dla rzeki, która poniosła w ostatnim czasie tak gigantyczne straty.


W związku z powyższym, wnosimy o wprowadzenie na rejonach dotkniętych katastrofą:


a) ustanowienia na wszystkich starorzeczach, kanałach oraz portach, mających połączenie z rzeką Odrą, odcinków "Złów i wypuść" - (NO KILL) na okres nie krótszy, niż 5 lat.


b) objęcia ochroną dopływów rzeki Odry (posiadających progi wodne), poprzez ustanowienie odcinków "Złów i wypuść" (NO KILL) - tj. objęcia ochroną odcinków tych rzek, od ich ujścia do najbliższego progu wodnego, na okres
nie krótszy, niż 5 lat.

c) przywrócenie drożności starorzeczy oraz kanałów, które kiedyś miały stałe połączenie z rzeką Odrą, do stopnia umożliwiającego swobodną migrację ryb
w celach tarłowych.

d) poprawę drożności tych starorzeczy i kanałów, które nadal są połączone
z rzeką Odrą.


Opinia ichtiologa:

"Starorzecza stanowią naturalne ostoje dla narybku wielu gatunków ryb. Miejsca w rzece osłonięte od nurtu, sprzyjają rozwojowi roślinności wodnej, a bogactwo tlenu dostarczanego przez bujną roślinność, planktonu i wyższa temperatura wody, pozwalają na uzyskanie szybszego tempa wzrostu przez larwy i narybek ryb w najbardziej newralgicznym momencie ich rozwoju. Przykład rzek i połączonych z nimi starorzeczy oraz zachodzących w nich procesów, został wykorzystany przez świat nauki i zaowocował budową tzw. stawów przyjeziornych, a cały system produkcji w nich narybku, nazywamy metodą poznańską. Należy bezwzględnie przywrócić naturalną symbiozę starorzeczy z rzeką, która na skutek regulacji i budowy urządzeń hydrotechnicznych, lub zwyczajnie upływającego czasu, została zatrzymana. Jako gatunek naczelny, jesteśmy zobligowani do wspierania natury, którą w taki, czy inny sposób zmieniliśmy, a w szczególności teraz, kiedy najbardziej potrzebuje naszej pomocy."

dr inż. Jakub Sebastian Falkowski. Ichtiolog. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie; Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa.


Kamil Zaczkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kamil Zaczkiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.




Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...