Przywróćmy życie Odrze!

 

 

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
al. Ujazdowskie 1/3
00 – 583, Warszawa

 

Szanowna Pani

Anna Moskwa
Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00 – 922, Warszawa

 

Szanowna Pani

Beata Olejarz
Prezes ZG Polskiego Związku Wędkarskiego
ul. Twarda 42
00 – 831 Warszawa


Szanowny/a Pan/
i

.......................
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Żelazna 59a
00 – 848 Warszawa

 


Szanowni Państwo,


zwracamy się do Państwa my – wędkarze, miłośnicy rzeki Odry i wszyscy, którym leży na sercu dobro środowiska naturalnego. W związku z ostatnimi, katastrofalnymi wydarzeniami, do jakich doszło na drugiej co do wielkości rzece w Polsce – Odrze, nie możemy pozostać obojętni na ich przerażające skutki. Napływające informacje na temat ogromnej ilości śniętych ryb i innych organizmów, są wielką tragedią dla całego środowiska naturalnego. Odbudowa strat, jakie poniósł ekosystem Odry, potrwa wiele lat. Na skutek zatrucia wyginęły stada tarłowe sandaczy, sumów, brzan, szczupaków, leszczy, boleni i wielu, wielu innych. W tym ciężkim dla naszej rzeki czasie, musimy dołożyć wszelkich starań, aby Odra, poza wsparciem w postaci systematycznego zarybiania, mogła odbudowywać swoją bioróżnorodność. Dlatego uważamy, że należy objąć całkowitym zakazem zabierania złowionych ryb drapieżnych oraz spokojnego żeru z miejsc, gdzie co roku ryby te przystępują do tarła i mają swoje mateczniki. To niewielkie wyrzeczenie, które my, wędkarze, rozumiemy, może stanowić istotny element w trudnym procesie przywrócenia rzece dawnej świetności. Na całej długości rzeki Odry, dziesiątki naturalnych tarlisk, jakimi są starorzecza, zostały z biegiem lat odcięte od połączenia z głównym korytem. Brak rewitalizacji oraz monitorowania stanu tych cennych miejsc, jest wielką stratą dla rzeki Odry
i jej mieszkańców. Ich ochrona oraz przywrócenie pierwotnej funkcjonalności, jest koniecznością i ogromną pomocą dla rzeki, która poniosła w ostatnim czasie tak gigantyczne straty.


W związku z powyższym, wnosimy o wprowadzenie na rejonach dotkniętych katastrofą:


a) ustanowienia na wszystkich starorzeczach, kanałach oraz portach, mających połączenie z rzeką Odrą, odcinków "Złów i wypuść" - (NO KILL) na okres nie krótszy, niż 5 lat.


b) objęcia ochroną dopływów rzeki Odry (posiadających progi wodne), poprzez ustanowienie odcinków "Złów i wypuść" (NO KILL) - tj. objęcia ochroną odcinków tych rzek, od ich ujścia do najbliższego progu wodnego, na okres
nie krótszy, niż 5 lat.

c) przywrócenie drożności starorzeczy oraz kanałów, które kiedyś miały stałe połączenie z rzeką Odrą, do stopnia umożliwiającego swobodną migrację ryb
w celach tarłowych.

d) poprawę drożności tych starorzeczy i kanałów, które nadal są połączone
z rzeką Odrą.


Opinia ichtiologa:

"Starorzecza stanowią naturalne ostoje dla narybku wielu gatunków ryb. Miejsca w rzece osłonięte od nurtu, sprzyjają rozwojowi roślinności wodnej, a bogactwo tlenu dostarczanego przez bujną roślinność, planktonu i wyższa temperatura wody, pozwalają na uzyskanie szybszego tempa wzrostu przez larwy i narybek ryb w najbardziej newralgicznym momencie ich rozwoju. Przykład rzek i połączonych z nimi starorzeczy oraz zachodzących w nich procesów, został wykorzystany przez świat nauki i zaowocował budową tzw. stawów przyjeziornych, a cały system produkcji w nich narybku, nazywamy metodą poznańską. Należy bezwzględnie przywrócić naturalną symbiozę starorzeczy z rzeką, która na skutek regulacji i budowy urządzeń hydrotechnicznych, lub zwyczajnie upływającego czasu, została zatrzymana. Jako gatunek naczelny, jesteśmy zobligowani do wspierania natury, którą w taki, czy inny sposób zmieniliśmy, a w szczególności teraz, kiedy najbardziej potrzebuje naszej pomocy."

dr inż. Jakub Sebastian Falkowski. Ichtiolog. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie; Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa.


Kamil Zaczkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kamil Zaczkiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...