Ratujemy chiroPraktykę i Człowieka w Trybunale Praw Człowieka.

ZBIERAMY podpisy pod PETYCJĄ do TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU.

Ratujemy człowieka i terapeutę z ponad 20 letnim doświadczeniem chiropraktycznym, który ocalił już tysiące ludzi i dzieci przed kalectwem, wózkiem, chorobą, wykluczeniem społecznym a nawet śmiercią. Ale ratujemy też prawo do decydowania o własnym zdrowiu, życiu i sposobie leczenia, oraz prawo wykonywania terapii, które to prawo zostało odebrane ogłoszonym 12 stycznia 2022 roku prawomocnym wyrokiem sądu apelacyjnego w Szczecinie Tobie, mi, naszym rodzinom, rodzicom, dzieciom...

Wyrokiem 2 lat więzienia, zakazu pracy, 150 000 zł kary i podaniem wiadomości do prasy skazano z dnia na dzień na niebyt i zniszczono terapeutę Piotra Zborowskiego, człowieka i ojca. Cytat sędziny z pierwszej instancji w trakcie ogłaszania wyroku; " Wyrok jest dla przykładu i żeby ukrócić pewność siebie Piotra Zborowskiego na rynku Świnoujskim" cytat sądu drugiej instancji "Wyrok ma być odpowiednią przestrogą dla innych osób uprawiających medycynę niekonwencjonalną, aby nie próbowały leczyć nią chorób."

Tym wyrokiem złamano z art. 6 ust. 1 i n. a contrario ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta prawo Moniki K. do zdecydowania o odmowie leczenia konwencjonalnego, i określono bezprawny obowiązek jego podjęcia zgodnie z wówczas aktualną wiedzą medyczną.

Monika K., która prawie 9 lat temu oświadczyła, że lekarze nie chcą już jej leczyć, a wogóle "nie da się pokroić" w związku z diagnozą raka piersi korzystała w ciągu 2 lat z przynajmniej 5 różnych terapeutów komplementarnych i kategorycznie wielokrotnie odmawiała leczenia a nawet badań konwencjonalnych. Zgodnie z własną wolną wolą odeszła odmawiając przyjmowania morfiny a także przewożenia do szpitala w stanie terminalnym. Według Sądu Okręgowego w Szczecinie Piotr Zborowski powinien ją szantażować, że nie będzie uśmierzał dłużej jej bólu dopóki nie da się pokroić, sic! czy to nie namawianie do czynu karalnego? i czy mogliby wtedy skazać terapeutę za odmowę udzielenia pomocy? Trudno też wymagać od obcej osoby wpływania na chorą, gdy ani matka, mąż, dzieci, bliski przyjaciel, znajomi lekarze nie wpłynęli, a niektórzy nawet nie próbowali wpłynąć na zmianę jej decyzji przez dwa lata.

Jak do tej pory Piotr Zborowski jest JEDYNYM z co najmniej pięciu terapeutów Moniki K., który stanął przed sądem i został ukarany z przypisaniem i obciążeniem o działania wszystkich tych terapeutów. Wyrok dla przestrogi stanowi podstawę do karania wszelkiej pomocy osobom, które cierpią i odmawiają leczenia konwencjonalnego. Ten wyrok będzie miał szerokie konsekwencje prawne nie tylko dla setek tysięcy terapeutów ale i milionów pacjentów, którzy podobnie jak w Stanach Zjednoczonych z powodu kuriozalnych postanowień, będą odsyłani bez pomocy w obawie o przykładnie wydawane wyroki.

7 lat temu prokuratura umorzyła postępowanie wobec Piotra Zborowskiego z braku znamion dokonania przestępstwa. Po roku czasu na wewnętrznym posiedzeniu sądu w Świnoujściu zostało uwzględnione zażalenie co spowodowało postawienie zarzutów, a co według opinii adwokata zdarza się raz na 100 przypadków.

Po ciągnącym się prawie 6 lat procesie, w trakcie którego doszło do jawnego złamania przynajmniej 3 punktów Konwencji Praw Człowieka:

1. Prawa do rzetelnego procesu sądowego. "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd..." "Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą."- na sali sądowej Piotr Zborowski został nazwany "zbrodniarzem" przez oskarżyciela. Przeciąganie w czasie sprawy, w pierwszej instancji porces trwał 5 lat, w tym wielogodzinne przesłuchania świadków twierdzących, że nic nie wiedzą o sprawie. Zaakceptowanie przez sąd jawnego krzywoprzysięstwa głównego świadka w trakcie procesu, jawna stronniczość sądu w trakcie procesu zapisana w aktach. Odmowa przyjęcia apelacji, odmowa przyjęcia do akt mowy końcowej obrony. Odrzucenie wszelkich wniosków w czasie trwania procesów o opinię biegłych w zakresie: chiropraktyki, psychologii, reiki, które np. Janina Z. psycholog ze Świnoujścia stosowała u Moniki K. Odrzucenie wszystkich wniosków dowodowych poza jedynym świadkiem w procesie apelacyjnym.

2. "Prawa do posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony". Oraz z art. 3531 kc zmiana zarzmutów w trakcie ogłaszania wyroku bo nijak nie dało się udowodnić zarzucanych czynów.

3. "Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych..."

ZBIERAMY na KOSZTY DOTYCHCZASOWYCH PROCESÓW SĄDOWYCH, KOSZTY PRZYGOTOWANIA I PROCESÓW W SĄDZIE NAJWYŻSZYM, PRZYGOTOWANIA I PREZENTACJI W TRYBUNALE PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU, oraz DŁUGOTERMINOWĄ OPIEKĘ I POMOC PSYCHOLOGICZNĄ ZASZCZUTEMU CZŁOWIEKOWI. POTRZEBNE SĄ RÓWNIEŻ PODSTAWOWE... 

...środki na przeżycie bo z dnia na dzień wieloletni terapeuta Piotr Zborowski, ojciec córki został pozbawiony WOLNOŚCI i możliwości wykonywania zawodu chiropraktyka na dwa lata a setki jego pacjentów pomocy. Tak jak 14 letni Marcin, który zjeździł kliniki z regularnymi atakami epilepsji i dopiero w gabinecie w Świnoujściu otrzymał szansę na normalne życie. Jak Katarzyna 51 lat, która po kilkunastoletnim leczeniu sterydami wylądowała na wózku inwalidzkim a dziś dzięki terapii Piotra Zborowskiego chodzi, prowadzi firmę i w końcu może cieszyć się życiem. Jak Anna 36 lat, matka dwójki dzieci, której lekarze nie pozostawili złudzeń, że nie są w stanie zatrzymać ciągłych mikroudarów i należy czekać na ten najgorszy. Jak Karolina 38 lat matka trójki dzieci, która po stracie męża nie może już w żaden sposób poradzić sobie z bólami głowy. Jak Anna 40 lat, matka dwójki dzieci, która dotknięta guzem piersi otrzymała u Piotra Zborowskiego natychmiastową pomoc i uniknęła bolesnych i długich procedur medycznych. Jak Jacek 45 lat, u którego interwencja chiropraktyczna uratowała lewą stopę przed amputacją. Jak Andrzej, który w wieku 45 lat otrzymał pomoc od Piotra Zborowskiego unikając ciężkich powikłań a nawet śmierci w ciągu dwóch godzin z powodu zatkanych przewodów żółciowych i do dziś może opiekować się rodziną z trójką dzieci. WIĘCEJ PRZYPADKÓW TUTAJ byłeś pacjentem Piotra Zborowskiego? podziel się TUTAJ opinią. Twoje zdanie może mieć ogromny wpływ na dalsze losy tej sprawy.

Każda złotówka przybliża nas do sprawiedliwego i bezstronnego rozstrzygnięcia w sprawie Moniki K. oraz obrony praw pacjenta do decydowania o odmowie leczenia konwencjonalnego i wyboru sposobu leczenia.

Arigato-Wdzięczność za każdą pomoc w złotówkach, prawną, medialną w tych chorych i ciężkich dla pokrzywdzonych chorobą osób.

Podpisz petycję do Strasburga TUTAJ. Ta pomoc też jest ok 👍

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Włodarczyk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...