RATUJMY JANOWICKI STARODRZEW

drzewa3.jpgW związku z planowanym remontem drogi powiatowej nr 2735D w Janowicach Wielkich, zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie podczas przygotowywania projektu remontu, zachowania przyległego starodrzewia na całej długości ww. drogi.
Promujemy nasze miejsce zamieszkania jako Gminę Wpisaną w Przyrodę i nie godzimy się na wycięcie starych drzew, które są niekwestionowaną atrakcją miejscowości oraz cennym zasobem Rudawskiego Parku Krajobrazowego.


Za zachowaniem drzew przemawia wiele istotnych argumentów:

  • Drzewa są naszym bogactwem, które nie podlega substytucji.
  • Rosnąc przy drodze pełnią funkcję katalizatora z toksycznych substancji.
  • Latem dają zbawienny cień i ochronę dla okolicznego ekosystemu.
  • Oczyszczają wody gruntowe, są naturalnymi bio filtrami.
  • Są źródłem życiodajnego tlenu.
  • Są naturalnym regulatorem i integratorem systemu wodnego. Ich korzenie wiążą glebę tak, że wzmacniają ją i zapobiegają jej wymywaniu. Na terenach bez drzew pod wpływem działania słońca gleba bardzo wysycha i dochodzi do szybszego jej wyniszczania.
  • Spełniają ważną rolę poprzez regulowanie klimatu. Utrzymują odpowiednią wilgotność powietrza i łagodzą nagłe zmiany temperatury, wspomagają walkę z globalnym ociepleniem.

Mając na uwadze powyższe argumenty z całą stanowczością prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i wybranie rozwiązań stosowanych w wielu innych miejscach w Polsce i na świecie, z poszanowaniem przyrody i prawa do godnego życia. W razie potrzeby służymy licznymi przykładami oraz opiniami autorytetów w tej kwestii.
Wnioskujemy o udział przedstawicieli janowickiej społeczności w procesie tworzenia projektu remontu drogi


mieszkańcy i sympatycy gminy Janowice Wielkie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam mieszkańcy i sympatycy gminy Janowice Wielkie do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook