RATUJMY JANOWICKI STARODRZEW

drzewa3.jpgW związku z planowanym remontem drogi powiatowej nr 2735D w Janowicach Wielkich, zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie podczas przygotowywania projektu remontu, zachowania przyległego starodrzewia na całej długości ww. drogi.
Promujemy nasze miejsce zamieszkania jako Gminę Wpisaną w Przyrodę i nie godzimy się na wycięcie starych drzew, które są niekwestionowaną atrakcją miejscowości oraz cennym zasobem Rudawskiego Parku Krajobrazowego.


Za zachowaniem drzew przemawia wiele istotnych argumentów:

  • Drzewa są naszym bogactwem, które nie podlega substytucji.
  • Rosnąc przy drodze pełnią funkcję katalizatora z toksycznych substancji.
  • Latem dają zbawienny cień i ochronę dla okolicznego ekosystemu.
  • Oczyszczają wody gruntowe, są naturalnymi bio filtrami.
  • Są źródłem życiodajnego tlenu.
  • Są naturalnym regulatorem i integratorem systemu wodnego. Ich korzenie wiążą glebę tak, że wzmacniają ją i zapobiegają jej wymywaniu. Na terenach bez drzew pod wpływem działania słońca gleba bardzo wysycha i dochodzi do szybszego jej wyniszczania.
  • Spełniają ważną rolę poprzez regulowanie klimatu. Utrzymują odpowiednią wilgotność powietrza i łagodzą nagłe zmiany temperatury, wspomagają walkę z globalnym ociepleniem.

Mając na uwadze powyższe argumenty z całą stanowczością prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i wybranie rozwiązań stosowanych w wielu innych miejscach w Polsce i na świecie, z poszanowaniem przyrody i prawa do godnego życia. W razie potrzeby służymy licznymi przykładami oraz opiniami autorytetów w tej kwestii.
Wnioskujemy o udział przedstawicieli janowickiej społeczności w procesie tworzenia projektu remontu drogi


mieszkańcy i sympatycy gminy Janowice Wielkie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam mieszkańcy i sympatycy gminy Janowice Wielkie do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...