Ratujmy Rzekę Wierzycę

27798250_187261958540716_3473621254434799964_o.jpgInicjatywa Obywatelska " Ratujmy Wierzycę"
Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy dnia 11 lipca 2014 o petycjach ( Dz. U. 2014.1195 ) działając w interesie publicznym Inicjatywa Obywatelska'' Ratujmy Wierzycę'' składa niniejszą petycję do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Do wszystkich osób prawnych i fizycznych którym los rzeki Wierzycy nie jest obojętny.
Zwracamy się z prośbą o poparcie naszych starań o odebranie rzeki Wierzycy dotychczasowemu użytkownikowi Spółdzielni Rybołówstwa i Przetwórstwa "Troć"" i:pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku o przywrócenie obwodu poprzedniemu użytkownikowi tj ZO PZW w Gdańsku ,który jest gwarantem prowadzenia właściwej gospodarki rybackiej.
Mimo wieloletnich starań i udowodnienia karygodnych zaniedbań w gospodarce rybackiej Spółdzielni ''Troć'' , oraz negatywnej oceny tej gospodarki przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku i wielu innych przesłanek , RZGW w Gdańsku nie odebrał obwodu rybackiego Wierzyca nr 6 dotychczasowemu użytkownikowi.
Rzeka Wierzyca lewy dopływ Wisły w środkowym i dolnym biegu ma charakter rzeki górskiej , a z uwagi na unikalne walory przyrodnicze objęta została programem Natura 2000. Bytują w niej najcenniejsze gatunki ryb łososiowatych, oraz gatunki zagrożone i objęte ścisłą ochroną. Niekontrolowane zrzuty ścieków , dzikie wysypiska ,niedostateczny nadzór instytucji odpowiedzialnych za stan środowiska, a przede wszystkim nieracjonalna gospodarka rybacka obecnego użytkownika stanowią zagrożenie dla bioróżnorodności i życia w rzece. Brak natychmiastowych zdecydowanych działań i bezczynność oznaczać będzie tylko jedno - zagładę tej pięknej rzeki.


Inicjaywa Obywatelska "Ratujmy Wierzycę "    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Inicjaywa Obywatelska "Ratujmy Wierzycę ". Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook