RATUJMY "WILLĘ DUBELTOWICZA" DLA NOWODWORZAN

Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki   

Pan Krzysztof Bisialski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim


Szanowny Panie Burmistrzu,

Szanowni Radni Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,

w imieniu mieszkańców i sympatyków Nowego Dworu Mazowieckiego zwracam się do Pana Burmistrza i Radnych Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego z apelem o wykupienie zabytkowej Willi Dubeltowicza, znajdującej się przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 9 wraz z niewielką częścią działki przylegającej do nieruchomości.
Brak podejmowania przez obecnego właściciela konkretnych działań na rzecz rewitalizacji willi budzi uzasadnione obawy, co do jej przyszłości. Wspólnie z mieszkańcami jesteśmy świadomi, jak wiele zabytkowych domów w naszym mieście zostało zniszczonych lub spłonęło w wyniku pożaru. Dlatego prosimy o podjęcie z obecnym właścicielem obiektu pilnych rozmów na temat przyszłości tego miejsca.

XIX-wieczna Willa Dubeltowicza należy do najciekawszych i nielicznych już drewnianych budynków, które zachowały się w Nowym Dworze Mazowieckim. Została ona wybudowana w 1879 roku. Budynek stylem nawiązuje do architektury uzdrowiskowej, a jego urozmaiceniem jest piętrowy ryzalit z ozdobnymi balkonami. Obiekt ten stanowi materialną pamiątkę przedwojennej wielokulturowości miasta, o czym świadczą ślady po żydowskich mezuzach, metalowych tabliczkach mocowanych na framugach drzwi.
W ogrodzie rosną dwa stare dęby szypułkowe – pomniki przyrody.
W 1986 roku nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków (Nr 1278, wpis 22 grudnia 1986 r.).

Dzięki swej doskonałej lokalizacji - w ścisłym centrum Nowego Dworu Mazowieckiego - miejsce  ma ogromny potencjał dla realizacji przedsięwzięć związanych z historią, kulturą czy sztuką. Wykup nieruchomości byłby ważnym krokiem władz miasta w kierunku ochrony zachowanego dziedzictwa kulturowego.

W ramach troski o dobro mieszkańców i przyszłość Willi Dubeltowicza, prosimy o podjęcie przez Pana Burmistrza i Radnych Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego konkretnych działań na rzecz jej wykupu - zanim będzie na to za późno.
Ponadto, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w mieście w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił ponadprzeciętny rozwój budownictwa mieszkaniowego, powstały nowe osiedla. Tym samym zwiększyła się liczba mieszkańców miasta, natomiast brakuje pięknych miejsc do integracji i spotkań.
Ze swej strony w powyższej sprawie deklarujemy chęć dialogu i współpracy. Chcemy, aby Willa Dubeltowicza przy Paderewskiego 9 mogła jak najlepiej służyć mieszkańcom zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami.

Z wyrazami szacunku,
Anna Małecka – Radna Rady Powiatu Nowodworskiego


ndm_willa11.jpg
willa_ndm333.jpg
willa_ndm444.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Małecka będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...