Realizacja w 2024 roku rozbudowy (o ścieżkę rowerową) drogi powiatowej nr 1954D na odcinku Żórawina - Wrocław

Suchy Dwór, 12.01.2024

 

Do: Zarząd Powiatu Wrocławskiego

PETYCJA

W roku 2020 odbywały się konsultacje społeczne dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina, gm. Żórawina, do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce . Od tego czasu inwestycja nie została przekazana do realizacji. 

Uważamy, że ze względu na wymienione niżej przyczyny powinna ona zostać zrealizowana w roku 2024.

1. Ze względu na istotny wzrost liczby mieszkańców wsi: Suchy Dwór, Biestrzyków, Mędłów, Rezplin oraz Żórawina ruch na drodze 1954D na przestrzeni ostatnich 10 lat znacząco się zwiększył i brak możliwości bezpiecznego przemieszczania się dla rowerzystów i pieszych stanowi bardzo duże zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników ruchu. Na tym odcinku miały już miejsce wypadki śmiertelne z udziałem pieszych.

2. Z drogą 1954D przecina się obecnie budowana wschodnia obwodnica Wrocławia (rondo z drogą Grota Roweckiego jest już ukończone) co dodatkowo zwiększyło ruch na przedmiotowej drodze.

3. Przystanki autobusowe na tym odcinku drogi nie mają zatoczek, bezpiecznego dojścia od zabudowań ani należytego oświetlenia co czyni korzystanie z komunikacji podmiejskiej niebezpiecznym. Na autobusy należy czekac na skrajni nieoświetlnej drogi. 

4. Wykonanie wyżej wymienionej inwestycji wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo mieszkańców, ale również umożliwi większej ilości osób dojazd do szkół/pracy rowerami, pieszo czy komunikacją miejscą co wpisuje się w strategię redukcji ilości pojazdów wjeżdzających codziennie do Wrocławia. 

Biorać pod uwagę powyższe prosimy o uruchomienie realizacji w/w inwestycji w roku 2024.

Z wyrazami szacunku 

Mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego


Krzysztof Kraczkowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Kraczkowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...