Refundacja pomocy medycznych dla wszystkich diabetyków typu 1 bez podziałów wiekowych

Pan Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
Pan Minister Zdrowia Łukasz Szumowski
Posłowie i Senatorowie RP

Od wielu lat obserwujemy podziały, jakie robione są w środowisku osób chorych na cukrzycę typu 1. Według danych Ministerstwa, dzieci i młodzi dorośli do 26-go roku życia mają pełny dostęp do terapii osobistymi pompami insulinowymi i systemów monitorowania glikemii CGM-RT. Rzeczywistość jest jednak całkiem inna. Na osobiste pompy insulinowe często oczekuje się miesiącami, nawet latami, a systemy monitorujące glikemię CGM-RT są tylko dla wybranych (z niewyczuwalną hipoglikemią, oraz z pompami insulinowymi). Pajent, który z niezależnych od siebie okoliczności nie posiada osobistej pompy insulinowej, nie ma prawa do korzystania z pomocy medycznych jakimi jest system CGM-RT (niesprzeżony z pompą). Dla diabetyków typu 1 do 26-go roku życia, korzystających z terapii PENAMI nie ma środków na refundację jednorazowych igieł do penów, ale ten sam pacjent otrzyma refundację na zestawy infuzyjne i częściową refundację zbiorników do osobistej pompy insulinowej. Argumenty, jakoby brakowało środków na pokrycie refundacji wspomnianych igieł, są niedorzeczne w odniesieniu do zapewnienia refundacji zestawów infuzyjnych i zbiorników do pomp. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia nr z wykazu MZ 816 wskazuje na nowe podziały wiekowe, tym razem grupa potencjalnych pacjentów z cukrzycą typu 1 mogących korzystać z częściowej refundacji systemów monitorujących glikemię FGM, mieścić ma się w przedziale wiekowym od 4-go do 18-go roku życia.

W tym miejscu mówimy kategorycznie NIE sztucznym, bezpodstawnym i dyskryminującym podziałom!

Pacjent chory na cukrzycę typu 1 bez względu na wiek, status społeczny, wyznanie czy kolor skóry ma równe prawa do korzystania z pomocy medycznych wydawanych na zlecenie, które nie tylko ułatwią mu życie z ciężką i nieuleczalną chorobą, ale i wyraźnie zredukują koszty powikłań, następstw braku środków na należyte prowadzenie terapii cukrzycowej. Dzieci kiedyś dorosną i stracą wszystkie przywileje, będą zmuszone do cofnięcia się w terapii, co niekorzystnie wpłynie na ich stan zdrowia. Obecni dorośli diabetycy typu 1 dziennie narażeni są na trudności w terapii spowodowane nie tylko brakami refundacyjnymi, ale i brakami edukacyjnymi. Świadomy brak pomocy refundacyjnej dla diabetyków po 26 roku życia, jest ewidentnym działaniem na niekorzyść pacjenta, oraz obciążaniem budżetu państwa kosztami wynikającymi z braku możliwości zatrudnienia z powodu niepotrzebnych powikłań cukrzycowych.

Apelujemy do Państwa o zniesienie granicy wiekowej i objęcie refundacją osobistych pomp insulinowych z osprzętem, systemów monitorowania glikemii CGM-RT i FGM oraz jednorazowych igieł do penów dla całej populacji diabetyków typu 1. To jest prozdrowotna inwestycja na przyszłość, która przyniesie pozytywne owoce, co można już zauważyć u objętych refundacją dzieci z cukrzycą typu 1.

Oczekujemy konkretnych, wiążących kroków bez pustych obietnic.

Stowarzyszenie „Słodka Jedynka”


Stowarzyszenie "Słodka Jedynka"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie "Słodka Jedynka" będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...