Refundacja pomocy medycznych dla wszystkich diabetyków typu 1 bez podziałów wiekowych

Pan Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
Pan Minister Zdrowia Łukasz Szumowski
Posłowie i Senatorowie RP

Od wielu lat obserwujemy podziały, jakie robione są w środowisku osób chorych na cukrzycę typu 1. Według danych Ministerstwa, dzieci i młodzi dorośli do 26-go roku życia mają pełny dostęp do terapii osobistymi pompami insulinowymi i systemów monitorowania glikemii CGM-RT. Rzeczywistość jest jednak całkiem inna. Na osobiste pompy insulinowe często oczekuje się miesiącami, nawet latami, a systemy monitorujące glikemię CGM-RT są tylko dla wybranych (z niewyczuwalną hipoglikemią, oraz z pompami insulinowymi). Pajent, który z niezależnych od siebie okoliczności nie posiada osobistej pompy insulinowej, nie ma prawa do korzystania z pomocy medycznych jakimi jest system CGM-RT (niesprzeżony z pompą). Dla diabetyków typu 1 do 26-go roku życia, korzystających z terapii PENAMI nie ma środków na refundację jednorazowych igieł do penów, ale ten sam pacjent otrzyma refundację na zestawy infuzyjne i częściową refundację zbiorników do osobistej pompy insulinowej. Argumenty, jakoby brakowało środków na pokrycie refundacji wspomnianych igieł, są niedorzeczne w odniesieniu do zapewnienia refundacji zestawów infuzyjnych i zbiorników do pomp. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia nr z wykazu MZ 816 wskazuje na nowe podziały wiekowe, tym razem grupa potencjalnych pacjentów z cukrzycą typu 1 mogących korzystać z częściowej refundacji systemów monitorujących glikemię FGM, mieścić ma się w przedziale wiekowym od 4-go do 18-go roku życia.

W tym miejscu mówimy kategorycznie NIE sztucznym, bezpodstawnym i dyskryminującym podziałom!

Pacjent chory na cukrzycę typu 1 bez względu na wiek, status społeczny, wyznanie czy kolor skóry ma równe prawa do korzystania z pomocy medycznych wydawanych na zlecenie, które nie tylko ułatwią mu życie z ciężką i nieuleczalną chorobą, ale i wyraźnie zredukują koszty powikłań, następstw braku środków na należyte prowadzenie terapii cukrzycowej. Dzieci kiedyś dorosną i stracą wszystkie przywileje, będą zmuszone do cofnięcia się w terapii, co niekorzystnie wpłynie na ich stan zdrowia. Obecni dorośli diabetycy typu 1 dziennie narażeni są na trudności w terapii spowodowane nie tylko brakami refundacyjnymi, ale i brakami edukacyjnymi. Świadomy brak pomocy refundacyjnej dla diabetyków po 26 roku życia, jest ewidentnym działaniem na niekorzyść pacjenta, oraz obciążaniem budżetu państwa kosztami wynikającymi z braku możliwości zatrudnienia z powodu niepotrzebnych powikłań cukrzycowych.

Apelujemy do Państwa o zniesienie granicy wiekowej i objęcie refundacją osobistych pomp insulinowych z osprzętem, systemów monitorowania glikemii CGM-RT i FGM oraz jednorazowych igieł do penów dla całej populacji diabetyków typu 1. To jest prozdrowotna inwestycja na przyszłość, która przyniesie pozytywne owoce, co można już zauważyć u objętych refundacją dzieci z cukrzycą typu 1.

Oczekujemy konkretnych, wiążących kroków bez pustych obietnic.

Stowarzyszenie „Słodka Jedynka”


Stowarzyszenie "Słodka Jedynka"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie "Słodka Jedynka" do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...