PETYCJA mieszkańców Gminy Brenna oraz turystów odwiedzających gminę w sprawie uchwały nr XXXVII/318/22

Brenna, dn. 28.04.2022

 

Do Rady Gminy Brenna oraz Wójta Gminy Brenna

Brenna, ul. Wyzwolenia 77

 

PETYCJA mieszkańców Gminy Brenna oraz turystów odwiedzających gminę w sprawie uchwały nr XXXVII/318/22

Niniejsza petycja składana jest w interesie publicznym, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. O petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870). My niżej podpisani mieszkańcy Gminy Brenna oraz turyści odwiedzający gminę wnosimy o uchylenie uchwały: UCHWAŁA NR XXXVII/318/22 Rady Gminy Brenna z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla terenu Hali Jaworowej i zbocza góry Kotarz.

 

UZASADNIENIE

Jako mieszkańcy oraz turyści od lat byliśmy karmieni wizją niepohamowanego rozwoju naszej gminy w związku z powstaniem kompleksu „Kotarz Arena”. Projekt i jego celowość opierały się na fundamentach takich jak: ekologia, tradycja, wypoczynek, sport. W odniesieniu do sportu znamienne i napawające optymizmem były zapewnienia dotychczasowego inwestora - Kotarz Agro sp. z o.o. brzmiące: „[...]zamierzamy stworzyć warunki do całorocznego uprawiania rekreacji na poziomie atrakcyjnym zarówno dla profesjonalistów, jak i dla mniej doświadczonych miłośników aktywnego wypoczynku. Narty zjazdowe i biegowe, rower, nordic walking oraz turystyka piesza to najbardziej popularne możliwości rekreacji na łonie natury, które zamierzamy promować”.

Dla jednych mieszkańców i turystów mniej dla drugich bardziej akceptowalnym był plan powstania schroniska w górskiej stylistyce na Polanie Kotarskiej. Uspokajającą natomiast była inwestorska deklaracja: „Studium nie przewiduje połączenia Brennej ze Szczyrkiem. Wtenczas inwestor był skłonny do debaty z lokalnym środowiskiem, mieszkańcami Gminy Brenna.

Sytuacja, która miała miejsce podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Brenna zwołanej przez urzędującego wójta – Pana Jerzego Pilcha w dniu 12 kwietnia 2022 wykazała całkowite zlekceważenie dotychczasowego dialogu. Gdyby nie zaangażowanie i chęć przekazania nam informacji przez trzech radnych zapewne do dzisiaj nie wiedzielibyśmy, czego dokładnie tyczy się uchwalone przystąpienie do sporządzenia zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla terenu Hali Jaworowej i zbocza góry Kotarz”. W naszym odczuciu odczytane uzasadnienie w sposób rażący zmienia perspektywę rozwoju w perspektywę degradacji i dewastacji. W tym miejscu warto przytoczyć kilka informacji zawartych we wspomnianym uzasadnieniu i skonfrontować je z dotychczasowymi planami zagospodarowania:

"Inwestor przewiduje realizację na przedmiotowym terenie całorocznej rodzinnej bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej obsługującej przede wszystkim mieszkańców metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, ale też gości z innych części Polski i zza granicy. Realizacja przedsięwzięcia wiązałaby się z budową wysokiej klasy bazy hotelowo-apartamentowej zapewniającej miejsca noclegowe oraz powstanie terenów rekreacyjnych…"

Nietrudno dostrzec różnicę pomiędzy powstaniem klimatycznego, górskiego schroniska dla miłośników natury, a kompleksem nowoczesnych, luksusowych apartamentowców.

"W szczegółach inwestor planuje zrealizowanie: [...] drogi dojazdowej obsługującej planowane obiekty wypoczynkowe na Hali Jaworowej od strony Brennej, która stanowiłaby naturalne przedłużenie gminnej ul. Kotarz po śladzie istniejącej drogi leśnej prowadzącej na Halę Jaworową — długości ok. 3,5 km. Drogi dojazdowej stanowiącej przedłużenie powyższej drogi, która pozwoliłaby na skomunikowanie Brennej poprzez Halę Jaworową   w kierunku Salmopolu z drogą gminną nr 942 w okolicach Białego Krzyża — długość ok. 3 km”.

Na próżno szukać w projekcie „Kotarz Areny” informacji na temat wyżej wymienionych dróg. Na stronie internetowej przedsięwzięcia możemy jednak  odnaleźć slogan - „EKOLOGIA - ODETCHNIJMY CZYSTYM POWIETRZEM!”. W jaki sposób tysiące wjeżdżających bądź docelowo przejeżdżających przez ten górski teren pojazdów miałoby sprzyjać utrzymaniu czystego powietrza? Sprzecznością samą w sobie jest “naturalne przedłużenie” asfaltowej drogi śladem drogi leśnej. Ponownie nietrudno dostrzec rozdźwięk między zapewnieniami spółki Kotarz Agro o braku połączenia Brennej ze Szczyrkiem a planami budowy drogi nowego inwestora - Green Mountain Investments sp. z o.o. Można odnieść wrażenie, że Hala Jaworowa i zbocza góry Kotarz stałyby się swoistymi peryferiami Szczyrku, co w żaden sposób nie przekładałoby się na korzyści dla naszej gminy. 

Ostatnią, a zarazem najistotniejszą rozbieżnością jest rezygnacja nowego inwestora z budowy kompleksu stoków narciarskich, które były najistotniejszym punktem całej inwestycji. Miały one w największym stopniu przyczynić się do planowanego rozwoju Gminy Brenna. Uargumentowanie, że jest to motywowane “celem zminimalizowania ingerencji w istniejące zasoby leśne na zboczach góry na rzecz skomunikowania Hali Jaworowej z górą Kotarz, dającą w przyszłości możliwość skomunikowania Brennej z innymi ośrodkami rekreacyjnymi w regionie" wydaje się być abstrakcją w odniesieniu do planowanej ingerencji w teren Hali Jaworowej i zbocza góry Kotarz.

Powyższe skonfrontowanie faktów, brak dyskusji społecznej, brak przekazania jakiejkolwiek informacji na temat podejmowanych uchwał w tak istotnych dla nas kwestiach doprowadziło do tego, że my mieszkańcy Gminy Brenna oraz turyści odwiedzający ją czujemy się w sposób jawny oszukani działaniami Wójta oraz Rady Gminy Brenna jako organu całościowego. Dodatkowo nie jesteśmy w stanie zrozumieć motywacji tych działań. Dla nas wszystkich Hala Jaworowa jest miejscem unikatowym, miejscem, którego urok jest nieoceniony, miejscem występowania rzadkich chronionych gatunków ptaków: lęgowy puszczyk uralski, dzięcioł białogrzbiety, sóweczka.

Zgodnie z umową nie godzimy się, by tak wyjątkowe miejsce i tereny jemu przyległe zostały nieodwracalnie zniszczone celem partykularnego zysku kogokolwiek, a tym bardziej podmiotu niemającego żadnego przywiązania do naszego regionu, nierozumiejącego ile natura w tak pięknej  i czystej formie może dla kogoś znaczyć. Inwestycja w takim kształcie spowoduje utratę drożności korytarza ekologicznego, co jest równoznaczne ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. Na to nie ma naszej zgody.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dawid Janczar będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...