SKANDALICZNA PRÓBA ZABLOKOWANIA KANDYDATURY NA REKTORA

Szanowni Państwo

stanowczo wyrażamy sprzeciw wobec uchwały Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2024 r. Na podstawie niniejszej uchwały Pani Profesor Aneta Cymbaluk – Płoska została bez podania żadnych merytorycznych powodów, negatywnie zaopiniowana jako kandydatka na rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

​Na obecnym etapie nie chcemy opowiadać się za żadną z kandydatur. Odbieramy jednak uchwałę Senatu jako stronniczą i próbę zablokowania możliwości kandydowania przez Panią Prorektor. W naszym przekonaniu Senat Uczelni nie może zastępować Uczelnianego Kolegium Elektorów i bez podania merytorycznych przyczyn wskazywać wyłącznie jednego kandydata, faworyzowanego przez nieznaczną większość składu tego organu.

​Kategorycznie oczekujemy od Rady Uczelni zgłoszenia obu kandydatur na rektora do dalszego procedowania. Chcemy zachować możliwość realnego wyboru najlepszego rektora, jakże ważną i potrzebną w funkcjonowaniu uczelni wyższej. Próby jej ograniczenia oceniamy jako sprzeczne z tradycją akademicką.

 

Społeczność akademicka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Społeczność Akademicka PUM    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Społeczność Akademicka PUM będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...