Skatepark w Przemkowie

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sportów ekstremalnych, w tym jazdy na deskorolce, rolkach i rowerach BMX. Sporty te przyciągają coraz szersze rzesze młodzieży, rośnie liczba i poprawia się jakość organizowanych zawodów i pokazów. Polscy zawodnicy zaczynają odnosić sukcesy na międzynarodowych konkursach. Niestety, do uprawiania tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane place – skateparki. Placów tych jest wciąż mało, co uniemożliwia wielu młodym, aktywnym ludziom uprawianie swojego ulubionego sportu. W związku z brakiem obiektów jako osoby uprawiające te formy aktywności sportowej i w imieniu przemkowskiej młodzieży zwracamy się z prośbą o zbudowanie skateparku w Przemkowie. Stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla całej gminy. Dotąd, z braku miejsca specjalnie dla nich przeznaczonego, osoby na deskorolkach, rolkach i BMX-ach jeżdżą po publicznych placach i ulicach, niejednokrotnie przyczyniając się do szybszego niszczenia murków, ławek i nawierzchni. W dodatku, uprawiając swój sport w miejscach do tego nieprzeznaczonych, narażają zarówno siebie, jak i przechodniów na kolizje i niebezpieczeństwo, 

 jeżdżąc w pobliżu ulic lub na nich, ryzykują potrącenie przez przejeżdżające samochody. Skatepark byłby idealnym miejscem do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach BMX oraz rozwijania swoich umiejętności. Młodzież jeździłaby w jednym, specjalnie do tego przeznaczonym miejscu i nie niszczyłaby elementów użyteczności publicznej oraz nie przeszkadzałaby przechodniom.

 

Skatepark byłby jednocześnie świetną wizytówką dla naszego miasta. Młodzież mogłaby aktywnie spędzać tam czas, zamiast przesiadywać na ławkach . Mając miejsce do uprawiania sportu, młodzi ludzie nie będą sięgać po alkohol, papierosy czy inne używki. Dodajmy, że skatepark byłby nie tylko obiektem sportowym, ale też miejscem, szeroko powiązanym z tym stylem życia i kreatywności młodych ludzi. Młodzież podzielająca podobne zainteresowania może się tam spotkać, wymienić uwagami związanymi z uprawianym sportem, jak również porozmawiać na inne tematy. Przestronny skatepark w naszej gminie to szansa na promocję dla miasta. Miejsca tego typu w Polsce już gromadzą rzesze entuzjastów oraz zwykłych obywateli. W naszym mieście jest kilka miejsc, które można przeznaczyć pod skatepark, np.: górka na Małej Hucie z widokiem na stawy, plac obok Zespołu Szkół. Można też oczywiście rozważyć powstanie krytego skateparku, Jesteśmy głęboko przekonani, że Burmistrz Przemkowa oraz Urząd Gminy i Miasta Przemków przychylą się do naszej inicjatywy. Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego pomysłu i jesteśmy otwarci na kontakt w sprawie omówienia tej, jakże ważnej dla nas, inwestycji, jaką jest skatepark. Do listu dołączamy podpisy osób, które wyraziły swoje poparcie dla powyższej petycji i budowy skateparku w Przemkowie. 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Kamil Grygorczyk do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook