SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA?

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA?


Nie jest to żadna akcja przeciwko władzom miasta Jarocina, nie proszę o jakiekolwiek datki.


Jakiś czas temu w Jarocinie powstała idea stworzenia SPICHLERZA POLSKIEGO ROCKA
w budynku zabytkowego spichlerza zbożowego znajdującego się w centrum miasta. Poparcie o które proszę ma na celu pokazania władzom miasta, że koncepcja stworzenia SPICHLERZA POLSKIEGO ROCKA jest bardzo dobrą koncepcją (parafrazując pewnego filmowego dyrektora).Projekt miał być współfinansowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków UE. Obecnie dochodzą słuchy o zawieszeniu realizacji.


Zanim zapadną decyzje, proszę o głos poparcia powstania SPICHLERZA !


Zebrany materiał (liczba głosów) zostanie przekazany władzom miasta w czerwcu 2012 r.

Więcej:

Facebook: https://www.facebook.com/SpichlerzRocka (np. do "polubienia" :)

inne strony:

http://www.muzeumjarocin.pl/index.php?strona=spichlerz

http://www.cgm.pl/aktualnosci,13680,spichlerz_polskiego_rocka_w_jarocinie,news.html

http://info.wiara.pl/doc/1105845.Spichlerz-Polskiego-Rocka

http://www.multimedialne-muzea.pl/spichlerz-polskiego-rocka.php

http://www.robertkazmierczakjarocin.pl/