SPOŁECZNY SPRZECIW -------NIE DLA LIKWIDACJI LINII 46, 43, 16

Od 1 stycznie 2012 przestaną kursować tramwaje linii:
46, 43, 16.
Zapraszamy wszystkich do wyrażenia naszego sprzeciwu wobec likwidacji tych połączeń. Przez nasze działanie chcemy wyrazić swój społeczny protest przeciwko postępowaniu władz.

Dnia 15lipca o godzinie 16:00 w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 pod Łódzkim Urzędem Wojewódzkim,

Przedstawiciele : Marek Matuszewski oraz burmistrz Ozorkowa będą rozmawiać na temat Lini 46 oraz 16 z p.Zdanowską.

Chętni zbiorą się przed Łódzkim Urzędem Wojewódzkim. Zapraszam do podpisu.