Sprzeciw Radnych Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. wobec decyzji Wojewody Wielkopolskiego o utworzeniu z dniem 27 października 2020 roku szpitala jednoimiennego w SPZOZ w Grodzisku Wielkopolsk

Szanowni Państwo, jako Radni Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim wyrażamy swój sprzeciw związany z podjętą decyzją przez Wojewodę Wielkopolskiego o utworzeniu z dniem 27 października 2020 r. w Szpitalu Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, szpitala jednoimiennego.Istnieją inne możliwości zorganizowania oddziału lub szpitala covidowego na terenie Szpitala Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.
Obawiamy się,że takie działanie spowoduje ,iż mieszkańcy Powiatu Grodziskiego zostaną pozbawieni w znacznym stopniu opieki zdrowotnej wymagającej hospitalizacji co spowoduje niejednokrotnie zagrożenie zdrowia i życia
Jako Radni Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim zwracamy się do wszystkich Radnych Gmin Powiatu Grodziskiego oraz wszystkich mieszkańców naszego powiatu o poparcie i podpisanie naszej petycji
Z poważaniem
Radni Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim