STOP!!!! TRWA WYCINKA "PŁUC WROCŁAWIA" STOP!!!!

                                                                                             

DO: Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
ul. Grunwaldzka 90
50-357 Wrocław
 
                            SPRZECIW SPOŁECZNY PRZECIW WYCINCE LASU
 
PETYCJA
 
Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U.2014.1195), działając w interesie publicznym, jako mieszkańcy miejscowości Trzęsowice, Stanięcice, Złotówek oraz okolic, zdecydowanie sprzeciwiamy się wycince lasu na obszarze oddziału 6, 12 i 13-stego i innych w naszym sąsiedztwie, należących administracyjnie do Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. 
 
Żądamy natychmiastowego wstrzymania trwającej wycinki na wyżej wymienionym obszarze.
 
 
UZASADNIENIE:
 
1/ HISTORYCZNA LOKALIZACJA:
 
Od kilkudziesięciu lat Trzęsowice oraz ościenne miejscowości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Prowadzona obecnie wycinka (szczególnie w oddziale 12) znacznie odsunie las od zabudowań, na co nie zgadzamy się jako mieszkańcy miejscowości od lat zlokalizowanych pod lasem i czego bardzo się obawiamy. Pozostawienie 25-metrowego pasa drzew na granicy lasu nie rozwiąże opisanych poniżej problemów.
 
2/ FUNKCJE SPOŁECZNE i PRZYRODNICZE:
 
Graniczący z Trzęsowicami, Stanięcicami i Złotówkiem las pełni ważne funkcje społeczne, krajobrazowe i przyrodnicze. Jest dla nas miejscem odpoczynku, turystyki i uprawiania sportów.
Ważnym aspektem z punktu widzenia ekologii jest fakt, że od niedawna nasze okolice zasiedliły ponownie m.in.: takie gatunki jak orzeł, żuraw, czy czapla, które po latach do nas powróciły. 
 
Ponadto, wskazany powyżej obszar jest najbliższym i najobfitszym w okolicy miejscem do zbioru m.in. licznych grzybów i jagód, które przyciągają zarówno okolicznych mieszkańców, jak i licznych turystów.
 
 
3/ LOKALNA FUNKCJA OCHRONNA / PŁUCA WROCŁAWIA:
 
Bliskość lasu od kilkudziesięciu lat chroni nas przed wpływem wszystkich negatywnych zdarzeń atmosferycznych, m.in. silnych wiatrów, gradobić i gwałtownych burz, jak również przed coraz bardziej dotkliwymi upałami. Mamy uzasadnione obawy, że wycięcie drzew ze wspomnianych oddziałów lasu spowoduje zmniejszenie ochrony przed takimi zjawiskami, drastycznie zmieniając klimat w naszej okolicy. 
 
Dziwi nas również fakt, iż najbliższy aglomeracji wrocławskiej las, stanowiący anty-smogowe płuca miasta, jest tak intensywnie eksploatowany. Sukcesywne odlesianie lasu (widoczne na mapach satelitarnych) na pewno nie pomoże Wrocławiowi zmienić niechlubnej lokaty, jednego z 10-ciu najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast na świecie.
 
4/ FUNKCJA BIOTYCZNA:
 
Bliskość lasu wpływa także pozytywnie na nasze samopoczucie, mikroklimat i zdrowie. Są na to dowody naukowe - dzięki procesowi wiązania wegla atmosferycznego i tlenków azotu w masie organicznej, uwalnianie tlenu, pary wodnej, fitoncydów, zapachów, a także tworzenie potencjału biotycznego, ma wpływ na środowisko leśne, ale także na szeroko pojęte środowisko przyrodnicze w bliskim otoczeniu lasu. 
 
Dlatego wyżej wymieniona wycinka może negatywnie wpłynąć na zdrowie nasze, jak i mieszkańców Wrocławia i okolic.
 
prosimy o wsparcie, liczymy na Was.
 
 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Krzysztof do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...