Sprzeciw wobec budowy Będzińskiego Centrum Przesiadkowego w Sportowej Dolinie

Panie Prezydencie,

my, mieszkańcy Będzina wyrażamy swój sprzeciw przeciwko budowie Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Sportowej i Małobądzkiej w Będzinie.

Uważamy lokalizację planowanego Centrum za niekorzystną z powodu odalenia od dworca kolejowego. Dobrze funkcjonujące Centrum Przesiadkowe z założenia powinno funkcjonować na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych, oraz zachęcać do korzystania z komunikacji publicznej. Mimo budowy Centrum, do i z dworca PKP niestety łatwiej będzie dojechać samochodem.

Naszym zdaniem lepszą lokalizacją byłyby tereny przy ulicach Kościuszki i 11-go Listopada zajmowane dziś przez dworzec autobusowy i dworzec PKS.

Nasz silny sprzeciw budzi również perspektywa pozbawienia mieszkańców otwartej, zielonej przestrzeni w centrum miasta. Nie chcemy dworca autobusowego w Sportowej Dolinie! My po prostu lubimy korzystać z tego terenu w takiej formie, w jakiej znajduje się sie on dzisiaj. Lubimy, patrzeć na kwitnące wiosna drzewa, na ptaki i pszczoły. W niedalekiej przyszłości takie miejsca będą w miastach unikatowe a dziś Będzin może wciąż być dumny z ilości zieleni w mieście i z wrażenia przestrzeni w ścisłym centrum.

Proszę też wziąć pod uwagę istotny, a wciąż ignorowany fakt, że tereny zielone w miastach spowalniają odpływ wód opadowych do kanalizacji burzowej i pozwalają uniknąć powodzi miejskich podczas ulewnych deszczy.

Zwracamy się do władz Będzina z prośbą o nieignorowanie głosu mieszkańców przy planowaniu tak istotnych inwestycji oraz o głoszenie konsultacji społecznych dotyczących budowy Centrum Przesiadkowego.

Nie betonujcie nam miasta bez potrzeby!

 


dr hab. Agnieszka Czajka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam dr hab. Agnieszka Czajka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...