Sprzeciw wobec wyrębu lasów w dzielnicy Mysłowice-Kosztowy

Jako osoby korzystające z walorów lasów w dzielnicy Kosztowy zwracamy się do Prezydenta Miasta Mysłowice z prośbą o interwencję w Nadleśnictwie Katowice w sprawie wyrębu lasów.

Wycinka jest przeprowadzana od zeszłego roku i wycięto już duże połacie lasu. Nadleśnictwo argumentuje to odnawianiem drzewostanu, a tak naprawdę jest to wycinanie do „gołej ziemi” dużych obszarów leśnych. Ich odtworzenie potrwa wiele pokoleń!

Według informacji z Banku Danych o Lasach dotyczących Nadleśnictwa Katowice m.in. dla pododdziału 494g i 495a przewidziano wycinkę prawie wszystkich drzew na dużej części powierzchni w ramach rębni zupełnej.

Cały pododdział 494g i 495a oraz pozostałe obszary leśne w Kosztowach mają status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. Zgodnie z przyjmowaną przez Lasy Państwowe doktryną wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarki leśnej, funkcja gospodarcza nie powinna być wiodącą funkcją dla lasu na tym obszarze.

Jest to las podmiejski, gdzie mieszkańcy przychodzą po pracy odpocząć i pobyć na łonie natury, uprawiają sporty i relaksują się. Dlatego uważamy, że funkcja rekreacyjna, ekologiczna oraz edukacyjna tego lasu jest dużo ważniejsza niż cele gospodarcze.

Kosztowski las jest pięknym miejscem, do którego chętnie przychodzą zarówno mieszkańcy Kosztów jak i innych rejonów Mysłowic, a także mieszkańcy okolicznych miast. Ponadto las ten stanowi barierę ochronną dla hałasu i zanieczyszczeń z dwóch ruchliwych tras przebiegających w pobliżu tj. drogi S1 i autostrady A4. W naszym regionie troska o jakość powietrza powinna być szczególnie istotna.

Nie zgadzamy się na bezrefleksyjną i nie popartą konsultacjami społecznymi wycinkę lasów w naszych okolicach i zwracamy się o pomoc do Pana Prezydenta i poparcie naszej inicjatywy.

Mieszkańcy i miłośnicy lasu w Kosztowach


Małgorzata Sławik, Anna Czarnecka-Pelc    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Małgorzata Sławik, Anna Czarnecka-Pelc do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...