Stacja Veturilo przy Akademii Leona Koźmińskiego

Do wiadomości:

Wydział Konsultacji Społecznych i Partycypacji
Centrum Komunikacji Społecznej  Urzędu m.st. Warszawy

 

Sz.P. Łukasz Puchalski
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich,
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej

 

      Jako członkowie społeczności Akademii Leona Koźmińskiego w związku z ogłoszeniem konsultacji społecznych w sprawie dot. systemu roweru miejskiego w Warszawie po 2016 roku, pragniemy wyrazić nasze poparcie dla lokalizacji jednej z nowych stacji w bliskim  sąsiedztwie siedziby Akademii Leona Koźmińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 59.

Zależy nam na poprawie komunikacji na tym bardzo dynamicznie rozwijającym się odcinku ulicy

In accordance with the announcement of public consultations concerning City Bikes in Warsaw after 2016, we, the society of Kozminski University members, would like to express our support for the placement of one of the new bike stations in close vicinity to Kozminski University grounds located at Jagiellońska 57, Warsaw. We care about the improvement of public transport in this dynamically growing part of town.


RoweremNaKoźmińskiego    Skontaktuj się z autorem petycji