Stanowcze „ nie” dla działań niszczących miejsce rozwoju naszych dzieci – protest mieszkańców miasta Lubsko

Szanowny Burmistrzu Januszu Dudojć oraz Radni Miasta Lubsko;

 

Mieszkańcy Lubska i okolic zwracają się z prośbą o zaniechanie działań szkodzących i zabijających kulturę pozbawiających nas równości w rozwoju naszych dzieci .

 

Panie Burmistrzu został Pan wybrany przez Nas na reprezentanta przed władzami samorządowymi Naszego Miasta , Naszych kierunków działań i rozwoju lokalnego w końcu naszego zdania i opinii w istotnych dla nas i gminy kwestiach , A TAK NIE JEST .

Zgłaszamy stanowcze NIE :

- wobec podwyżek za sekcje działające na terenie Lubskiego Domu Kultury- Przyjęcie tak niskiej kwoty finansowej na działania statutowe LDK przez władze gminne nie zapewni poszanowania pierwszeństwa i autonomii rodziców w wychowaniu dzieci, nie zagwarantuje równości i dostępności udziału w zajęciach dodatkowych. Poprzez przyjęcie tak niskiej dotacji samorząd będzie finansował z kieszeni podatników projekty uderzające w rodzinę. Uchwalone środki nie gwarantują też rodzicom dzieci możliwości wyboru odpowiedniej formy

rozwoju

- wobec niesprawiedliwości i dublowania opłat za sekcje :jednostki samorządowe są finansowane z podatków obywateli , środki owe są przeznaczane na działania statutowe instytucji , działaniem statutowym LDK jest min. prowadzenie zespołów artystycznych oraz sekcji zainteresowań( uchwała nr LXIV 334/18 Rady Miejskiej w Lubsku), a więc za owe sekcje podatnik już zapłacił a pobieranie opłat od uczestników sekcji do których została zmuszona Pani Dyrektor LDK najniższym od 5 lat budżetem są niesprawiedliwe,

- wobec tak niskiej dotacji dla LDK w Lubsku która jest kompatybilna z podstawową działalnością tej instytucji zawartej w statucie LDK, dlatego też jako rodzice i mieszkańcy Lubska wnosimy o zapewnienie środków pieniężnych na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów .

- wobec cennika za uczestnictwo w sekcjach co znacznie ograniczyło liczbę biorących udział co za tym idzie piękny budynek wyremontowany i o odpowiednim wyposażeniu będzie świecił pustką , nie będzie służył mieszkańcom co jest jego przeznaczeniem ,

- zabrano rodzicom możliwość wyboru przez wniesienie 100% podwyżki opłat za sekcje

 

Ponad to przypominamy ,iż Konwencja Praw Dziecka , Konstytucja RP oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wielokrotnie przytaczają kwestię ochrony praw dziecka i rodziny oraz sprawiedliwego dostępu i rozwoju tj:

- Każde dziecko ma szansę na rozwój ,

- Każde dziecko się uczy ,

- Każde dziecko ma równe szanse w życiu .(unicef.pl)

 

dla przypomnienia Panie Burmistrzu jest Pan pedagogiem mamy nadzieję, że jako „ Ten który prowadzi dziecko” tłum. znaczenia pedagog ;poprowadzi Pan nasze dzieci w dobrym kierunku swobody wyboru ,kreatywnego rozwoju , sprawiedliwości i lokalnej solidarności .

 

 

PRZYPOMINAMY :

 

 

Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje”(fragment artykułu 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”(artykuł 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie )

 

Panie Burmistrzu oraz Radni miasta Lubska mieszkańcy informują Nasze zdanie jest takie : Podwyższenie dotacji o kwotę która pokryje ;

- koszty zatrudnienia instruktorów , pozwoli utrzymać równy i sprawiedliwy dostęp do rozwoju dla dzieci i dorosłych ,

- uchwalenie środków finansowych na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika gospodarczego który jest bardzo potrzebny do realizacji zadań przydzielonych przez Urząd Miasta dla LDK

- odwołanie decyzji o ograniczeniu wiekowym uczestników koncertów chyba że zespół takie wprowadzi ponieważ jest to niezgodne z :

 

Rzeczpospolita Polska uważa, że wykonania przez dziecko jego praw określonych w konwencji, w szczególności praw określonych w artykułach od 12 do 16, dokonuje się z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną”(artykuły 12 do 16 gwarantują swobodę wyrażania własnych poglądów, swobodę wypowiedzi, swobodę myśli, sumienia i wyznania, swobodę zrzeszania się, zakaz arbitralnej ingerencji w sferę życia prywatnego, rodzinnego, domowego lub korespondencję, ochronę przez bezprawnym zamachem na honor dziecka i jego reputację).

Ten zakaz ingeruję w władzę rodzicielską( rodzice decydują gdzie biorą dziecko i oni ponoszą za to odpowiedzialność ) oraz w sferę życia prywatnego i tradycję polskiej rodziny( w wielu rodzinach tradycją jest słuchanie np. rocka , )

Petycje składamy do Pana Burmistrza ponieważ jest Pan naszym przedstawicielem i reprezentantem na szczeblu samorządowym .

 

 

 

 


mieszkanicy miasta Lubska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam mieszkanicy miasta Lubska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook