Stop agresji aktywistów LGBT - List poparcia dla radnego p. Jacka Budzińskiego

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach widzimy zorganizowaną akcję będącą atakiem na p. Jacka Budzińskiego z powodu udostępnienia jednego wpisu na mediach społecznościowych tj. Facebooku. Wpis zgodnie z tym co mówi p. Budziński miał charakter żartobliwy i nie został opublikowany w celu obrażenia jakiejkolwiek grupy społecznej. Jednak Instytut Równości oraz powiązane z nim organizacje, podmioty oraz działacze lewicowi i "prospołeczni" nakręcili spiralę tzw. hejtu niewspółmierną do zaistniałej sytuacji. Zaatakowany został nie tylko sam p. Budziński, ale także jego rodzina co jest absolutnie karygodne.

Tego rodzaju akcje mają źródło w tzw. cancel culture, które mają na celu zniszczenie dobrej opinii. Idąc za definicją przedstawioną przez autorkę artykułu w Krytyce Politycznej Urszuli Kuczyńskiej, 'cancel culture' jest to : 

"W wielkim skrócie [cancel culture jest - przyp. autor] czymś, co tradycyjnie nazywamy odsądzaniem od czci i wiary. Momentem, w którym ktoś z powodu jednego fałszywego kroku albo odrębnej opinii nagle przestaje być jednym z nas; kiedy cały jego dorobek przestaje się liczyć, a on sam zostaje uznany za niegodnego naszej uwagi i czasu, i to nawet bez próby zrozumienia go czy choćby rozmowy." [ Źródło

 Lewicowi aktywiści, którzy w ramach "obrony" mniejszości podejmują dyskurs mający uwrażliwić społeczeństwo na problemy z jakimi borykają się reprezentanci mniejszości seksualnych, etnicznych, rasowych jednoczesnie stosują najbardziej obrzydliwy rodzaj hejtu, gróźb i prób zniszczenia dobrej reputacji i pozbawienia pracy z uwagi na jeden wpis na Facebooku.

Warto zauważyć, że te same grupy dokonują ataków m.in. na religię katolicką, dokonując świętokradztwa poprzez wyśmiewanie obrzędów religijnych, parodiowanie oraz tworzeniu neologizmów, które upokarzają zarówno wyznawców jak i samą instytucję Kościoła. Zachowanie i ataki każdorazowo tłumaczone są konstytucyjnym prawem wolności słowa, ale w ramach tej samej wolności słowa i opinii odmawiają społeczeństwu prawa do wydawania opinii niezgodnych z ich punktem widzenia.

Nie godząc się na próbę zniszczenia dobrej opinii Pana Jacka Budzińskiego chcemy wyrazić słowa poparcia dla jego stanowiska. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której jeden żart staje się zarzewiem konfliktu i ataków na tle osobistym. Stanowczo sprzeciwiamy się hejtowi oraz 'cancel culture' zarówno w internecie jak i w życiu realnym. 

Tym samym oświadczamy, że Pan Jacek Budziński może liczyć na nasze wsparcie. Jednocześnie apelujemy do środowiska nauczycielskiego, Dyrekcji Szkoły LO III oraz Kuratorium o wsparcie brutalnie zaatakowanego świetnego nauczyciela jakim jest Pan Jacek Budziński.

 

Podpisano :

Stowarzyszenie Pro Latine

Rota Rzeczypospolitej

Młot na Marksizm

Stowarzyszenie Narodowa Środa 

Klub Konfederacji Środa Wielkopolska

Lacinska.pl

 

 


Arkadiusz Lutowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Arkadiusz Lutowski będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...