STOP barbarzyńskiej wycince 120 drzew w Chociwlu

Do Rady Miejskiej w Chciwlu

ul. Armii Krajowej 52, Chociwel

 

Szanowni Państwo,  

Z niepokojem przyjmujemy plany Gminy Chociwel dotyczące przebudowy ul. Wolności. Z jednej strony nie kwestionujemy potrzeby poprawy stanu technicznego drogi, ale z drugiej strony nie zgadzamy się na wycinkę ponad 120 lip w obrębie planowanej inwestycji.  

Te drzewa to jest wspólne dobro, zielona infrastruktura Gminy Chociwel. Żadne nasadzenia kompensacyjne nie zrekompensują wycinki tych pięknych, dorodnych drzew. W dobie klimatycznej katastrofy to szczyt barbarzyństwa wycinanie ponad 120 drzew przy przebudowie bocznej ulicy, która prowadzi do domków jednorodzinnych i cmentarza. 

Te drzewa to wizytówka miasta Chociwel, nadająca ulicy Wolności uroku. Te drzewa to cień latem i obniżenie temperatury wokół, te drzewa to pozytywny wpływ na retencję wody w okolicy, te drzewa to naturalny filtr dla szkodliwych pyłów z okolicznej ul. Armii Krajowej. Te drzewa to siedlisko dla ptaków i miejsce zbieranie nektaru dla pszczół. Te drzewa to centrum bioróżnorodności dla okolicznego ekosystemu.  

Decyzje dotyczące przebudowy i wycinki to decyzje podjęte bez dyskusji z mieszkańcami. Dyskusja odbyła się tylko pozornie i udawała konsultacje społeczne. Te drzewa to skarb Chociwla i o jej wycince nie powinna decydować ankieta wśród mieszkańców jedynie ul. Wolności, ale prawdziwe konsultacje ze wszystkimi mieszkańcami gminy.    

Jeśli chodzi o samą koncepcję przebudowy jest ona niezgoda z normami cywilizowanego miasta. Przebudowa, która polega na zamianie zieleni drzew na szarość betonu to decyzja szkodliwa dla Gminy Chociwel. Rozumiemy, że bezpieczeństwo pieszych jest najważniejsze, ale budując chodniki i tworząc piękną, nową drogę zachęcamy kierowców do wciśnięcia pedału gazu. Stwórzmy w tym miejscu wspólną przestrzeń dla samochodów, rowerów i pieszych z priorytetem dla ruchu pieszego i z ograniczeniem prędkości dla samochodów. Niech to będzie strefa zamieszkania, pieszo-jezdnia lub prawdziwy woonerf.  

Dlatego domagamy się do Państwa odstąpienia od wycinki ponad 120 lip oraz opracowanie nowej koncepcji przebudowy, która pozwoli zachować drzewa, a zarazem poprawi stan techniczny drogi  i zwiększy bezpieczeństwo pieszych. Apelujemy również o zorganizowanie prawdziwych konsultacji społecznych w formie stacjonarnej, ale też imiennej ankiety, która trafi do wszystkich mieszkańców Chociwla.

lipy_wolności1.jpg

 


Andrzej Radziwinowicz, Michał Rainczuk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Andrzej Radziwinowicz, Michał Rainczuk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...