STOP Betonozie ! Ratujemy Skwer !

PROTEST

My, niżej podpisani, mieszkańcy Legnicy, jesteśmy przeciwni obecnemu planowi zagospodarowania terenu zielonego między ulicami Chojnowską, Benjamina Bilsego, Ojców
Zbigniewa i Michała oraz placu Bohaterów Getta. Teren ten jest od lat terenem zielonym, użytkowanym przez mieszkańców, daje zacienienie w upalne dni. To jedyne takie miejsce dla mieszkańców tej części centrum miasta. Pozostałe podwórka są placami, gdzie parkują lub
jeżdżą auta. Nie można odpocząć w ciszy i spokoju, a dzieci nie można spuścić z oczu, bo wszędzie może wjechać jakiś pojazd. Ten teren ma pozostać zielony, bo taka jest wola jego
mieszkańców!

To niewybaczalne i niehumanitarne, niszczyć kawałek po kawałku zielone płuca miasta, zwłaszcza w czasach, w których tak dużo mówi się o konieczności ograniczenia CO2. Skwer przy wyżej wymienionych jest oazą dla seniorów, dzieci i czworonogów. Nie zgadzamy się, by został zalany betonem, zabudowany przez deweloperów. Dlaczego podjęto taką krzywdzącą mieszkańców decyzję? A gdzie w tym wszystkim dobro mieszkańców i dbałość o tereny zielone, których każdy m2 jest dziś na wagę złota?
W krajach europejskich oraz w krajach za oceanem tereny zielone objęte są specjalną opieką i ochroną. Władze dbają o zieleń miejską i co najważniejsze zdają sobie sprawę z roli jaką
pełni dana przestrzeń publiczna w strukturze miasta i zagrożeń jakie na nią czyhają rosnącej urbanizacji. W tym celu zostało określone prawo, mające na celu ochronę terenów zielonych. Uregulowania prawne w UE poświęciły temu problemowi oddzielny pkt w "Programie Działań na rzecz Ochrony Środowiska". Zakłada on poprawę warunków
środowiska miejskiego, w którym zwraca się większą uwagę na wpływ urbanizacji na środowisko.

Wnosimy o zmianę zagospodarowania tego terenu, i jednocześnie dziwimy się, że kiedykolwiek urzędnicy i radni tego miasta podjęli uchwałę, żeby ten skwer oznaczyć jako teren zabudowany.

Mówimy stanowcze NIE! aby uświadomić społeczeństwo: władze i użytkowników jaką rolę
ten teren zieleni odgrywa w strukturze miasta.


Karolina Jaczewska-Szymkowiak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Karolina Jaczewska-Szymkowiak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...